Toelating voor reizen van minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een formulier waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie. 
 

Voor wie

Minderjarige kinderen die op reis gaan zonder vergezeld te zijn van één van de ouders hebben deze machtiging nodig.

Wat moet ik doen?

Als ouder of voogd kan je de reistoelating online aanvragen of bij de burgerbalie. Online aanvragen kan via de knop boven- of onderaan deze pagina. Langskomen bij de burgerbalie doe je op afspraak.

Aan de balie onderteken je een formulier waarbij je de toestemming geeft aan je kind(eren) om alleen of in gezelschap van iemand anders op reis te gaan. Deze handtekening moet gewettigd worden door een gemachtigd ambtenaar.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfskaart nodig. 

Denk er aan dat volgende gegevens nodig zijn voor het opstellen van het formulier aan het loket:

  • de gegevens naar waar en welke periode de minderjarige naar het buitenland reist.
  • de gegevens van de persoon of organisatie waarmee de minderjarige gaat reizen.