Toelating voor reizen van minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een formulier waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie. 
 

Voor wie

Minderjarige kinderen die op reis gaan zonder vergezeld te zijn van één van de ouders, hebben deze machtiging nodig.

Wat moet ik doen?

Als ouder of voogd kan je de reistoelating aanvragen bij de burgerbalie. Hiervoor maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Aan de balie onderteken je een formulier waarbij je de toestemming geeft aan je kind(eren) om alleen of in gezelschap van iemand anders op reis te gaan. Deze handtekening moet gewettigd te worden door een gemachtigd ambtenaar.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Een ingevulde en gehandtekende reistoelating en de identiteitskaart/verblijfskaart van de ouder/voogd die het formulier heeft ondertekend. 

Als je als ouder of voogd persoonlijk naar het loket komt, moet je enkel je eigen identiteitskaart of verblijfskaart meebrengen. Het formulier wordt dan opgesteld aan het loket. Denk er aan dat de gegevens naar waar en welke periode de minderjarige naar het buitenland reist nodig zijn om het document volledig in te vullen.