Toelating voor reizen van minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een formulier waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel onder begeleiding van een andere persoon of organisatie.  

Deze schriftelijke toelating is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Voor wie

Minderjarige kinderen die op reis gaan zonder vergezeld te zijn van één van de ouders hebben deze machtiging nodig.

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Wat moet ik doen?

Als ouder of voogd kan je de reistoelating digitaal aanvragen.  Indien dit niet mogelijk is, maak dan hiervoor een afspraak.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfsdocument nodig. 

Denk eraan dat volgende gegevens nodig zijn voor het opstellen van het formulier aan het loket:

  • de gegevens naar waar en welke periode de minderjarige naar het buitenland reist.
  • de gegevens van de persoon of organisatie waarmee de minderjarige gaat reizen.