Subsidies - subsidies verengingen voor tussenkomst in de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Een aantal Peltse verenigingen kunnen een tussenkomst in het gemeentelijk aandeel in de opcentiemen op de onroerende voorheffing aanvragen op basis van een afzonderlijk besluit dat door de gemeenteraad op 16/12/2020 werd goedgekeurd.

Deze gemeentelijke werkingssubsidie moet het aan verschillende verenigingen mogelijk maken om de zakelijke rechten op de onroerende goederen die zij beheren te betalen.

Voor wie

Verschillende sport-, jeugd-, culturele en andere verenigingen die zakelijk rechten (erfpacht, opstal, eigendom) hebben op de onroerende goederen die zij beheren in het kader van de werking van hun vereniging.

Voorwaarden

De werkingssubsidie wordt enkel toegekend aan die verengingen die een aanvraag tot vrijstelling van onroerende voorheffing hebben aangevraagd en die een negatieve beslissing ontvangen hebben van de Vlaamse belastingdienst.

De aanvraag moet gestaafd worden met een afschrift van het aanslagbiljet onroerende voorheffing en met de negatieve beslissing van de Vlaamse belastingdienst m.b.t. de aanvraag tot vrijsteling.

Wat moet ik doen?

De subsidie vraag je digitaal aan via het daarvoor bestemde webformulier.

De subsidie kan je aanvragen gedurende het hele kalenderjaar tot uiterlijk 15 december van het aanslagjaar van de belasting inzake onroerende voorheffing.

Regelgeving