Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt

De uitbreiding van het gemeentehuis aan de Oude Markt bestaat uit een nieuw gebouw aan de Dorpsstraat dat aansluit op het bestaande. Wanneer het gebouw klaar is - voorjaar 2022 - zullen er alle administratieve diensten centraal in worden ondergebracht. Dat moet een nog efficiëntere dienstverlening aan de Peltenaren toelaten. Er is ook ruim aandacht voor duurzaamheid: het complex zal een Bijna Energie-Neutraal gebouw zijn. In het voorjaar van 2022 moet de uitbreiding klaar zijn.

Compact

Bij de fusie waren de publieksdiensten verdeeld over vier gebouwen: twee gemeentehuizen en twee OCMW-gebouwen. Dat werd al gereduceerd tot twee. Nu zal alles naar één gebouw gaan. Daarbij werd gekozen van een uitbreiding aan de Oude Markt. Dat gebouw werd net voor de fusie grondig gerenoveerd. De nieuwste technieken met het oog op optimaal gebruik van energie en ruimte werden er al toegepast. De uitbreiding kan daar nu eenvoudig op voortbouwen en dat maakt het mogelijk om te komen tot een compact complex.

Ruimte

In het nieuwe administratieve centrum van de gemeente komen de nodige bureelplaatsen voor de diensten die nu nog aan het Kerkplein zijn gehuisvest. OCMW en sociale dienst krijgen er extra ontvangstruimtes bij. Ruimte voor overleg is in de huidige situatie een pijnpunt. Acht nieuwe vergaderlokalen zorgen voor bijkomende mogelijkheden voor intern en extern overleg.

Ook externe diensten, zoals Kempisch Tehuis en Welzijnsregio, krijgen aan de Oude Markt plaats voor hun spreekuren. De wijkdienst van de lokale politie zal er eveneens een plaats krijgen. De multifunctionele refter kan buiten de kantooruren gebruikt worden door externe organisaties. Bij dit alles is maximaal aandacht besteed aan toegankelijkheid. Tegelijk zijn alle ruimtes zo opgebouwd dat er flexibel kan ingespeeld worden op toekomstige behoeftes.

BEN – Bijna Energie Neutraal

Uiteraard moet de uitbreiding leiden tot een duurzaam en energiezuinig geheel, zowel bouwkundig als op het vlak van de technische installaties. Bouwkundig betekent dat vooral de toepassing van performante gevel- en dakisolatie en drie-laags glas. Daarnaast zijn er de energiebesparende technieken: verwarming met warmtepomp, luchtgroepen met warmterecuperatie en free cooling, zonnepanelen, LED verlichting met aanwezigheids- en daglichtsturing en vooral heel veel daglicht. Deze maatregelen leiden in de voorlopige EPB-berekening tot een E38 -peil. Dat is een BEN-gebouw.

Efficiënte dienstverlening

Wanneer de diensten aan het Kerkplein verhuisd zijn, zal ook dit gebouw gerenoveerd worden om vervolgens onderdak te bieden aan de gemeenteraad, het ceremonieel gebeuren en een moderne centrale bibliotheek. Dat laatste maakt het dan weer mogelijk om de vrijetijdswinkel in CC Palethe volwaardig uit te bouwen. Andere vrijgekomen gebouwen kunnen dan weer nieuwe functies krijgen of verkocht worden.

Het gaat uiteraard om een planning op de langere termijn. Maar het doel is klaar: via centralisatie en doorgedreven vernieuwing komen tot de meest efficiënt mogelijke dienstverlening voor alle Peltenaren.