uitbreiding en renovatie gemeentewerf

De gebouwen van de gemeentewerf in de Lieven Bauwenslaan krijgen een grondige renovatie en worden uitgebreid. In de gebouwen zijn de technische diensten 'beheer groen' en 'beheer wegen en gebouwen' gehuisvest.

Aan het eerste gebouw komt een uitbreiding met beneden de burelen en boven het personeelsgedeelte met kleedkamers, sanitair en refter. Aan het tweede gebouw van de werf werd een open hal gebouwd voor de stalling van materialen en voertuigen.

Bij de fusie waren er nog twee gemeentewerven. Er werd overgegaan tot een fusie van de beide werven in de Lieven Bauwenslaan. De hervorming bracht de noodzaak tot uitbreiding en renovatie van de gebouwen aan het licht. Een en ander moet ertoe leiden dat het personeel de dienstverlening kan optimaliseren.

De vernieuwde gemeentewerf zal te bezoeken zijn tijdens de Open Bedrijvendag van 2 oktober van dit jaar.

Update 10 maart 2022

Momenteel zijn de werken bezig voor de uitbreiding van het gebouw met de burelen en het personeelsgedeelte met kleedkamers, sanitair en refter.

Bijgevoegd vind je de plannen van de vernieuwde technische dienst.