Uitdagingen

Het ruimtelijk beleid wordt geconfronteerd met nieuwe en veranderende maatschappelijke uitdagingen. De klimaatverandering versnelt en is voelbaar, de inwoners worden gemiddeld ouder, iedere dag verdwijnt er open ruimte door verharding, de biodiversiteit neemt af en wat mensen van hun omgeving verwachten, verandert. Dat zijn stuk voor stuk uitdagingen op een hoger niveau dan Pelt, maar met een belangrijke impact op de gemeente.

Daarnaast zijn er ook uitdagingen die voort komen uit de specifieke ligging van de gemeente en uit het huidig ruimtelijk voorkomen van de gemeente als gevolg van een jarenlang gevoerd beleid. Deze uitdagingen zijn lokaal en specifiek voor Pelt.

In het ruimtelijk wensbeeld houdt de gemeente rekening met zowel de globale als lokale uitdagingen en wil zij hierop een antwoord bieden.

;