UiTPAS kansentarief

Inwoners van Pelt met een laag inkomen kunnen na een inkomensonderzoek een UiTPAS kopen aan 1 euro. Op vertoon van je UiTPAS aan kansentarief krijg je 80% korting bij deelname aan activiteiten én spaar je punten. Een UiTPAS aan kansentarief is dus een spaar- én kortingskaart!

Wie komt in aanmerking?

 • Recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • Inkomens-vervangende tegemoetkoming
  • Integratietegemoetkoming
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  • (equivalent) leefloon of inkomensgarantie voor ouderen
 • Recht op sociale toeslag in de kinderbijslag
 • Recht op huursubsidie
 • Recht op school- of studietoelage
 • Een inkomen dat onder het socio-vitaal minimum ligt of geen (gezins)inkomen
 • In een actief traject in budgethulpverlening zitten en volgens de inschatting van de begeleidend maatschappelijk werker niet in staat zijn vrijetijdskosten te betalen
 • Gekend zijn bij een van de partners van het netwerk en volgens de inschatting van die sociale organisatie behoren tot de doelgroep. De partnerorganisatie heeft zelf de keuze om al dan niet deze inschatting te maken of een doorverwijzing te doen naar het aanspreekpunt vrijetijdsparticipatie voor verder onderzoek. Het
 • lokaal netwerk doet beroep op de organisaties om in eer en geweten deze inschatting te maken.
 • Mensen in collectieve schuldenregeling


Als je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, heeft ook elk gezinslid ten laste dat op jouw adres gedomicilieerd is dat ook.

 • Heb je vragen over verhoogde tegemoetkoming? Contacteer je ziekenfonds. 
 • Heb je vragen over schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of leefloon? Contacteer het OCMW of ga naar een welzijnsbureau in je buurt.
 • Jaarlijks wordt geëvalueerd of je nog steeds recht hebt op het kansentarief.

 

Waar een UiTPAS aan kansentarief kopen?

Een UiTPAS met kansentarief kan je aanvragen bij de drie verkooppunten in Pelt (Dienstencentra Pelle Melle en BinnenHOF en de vrijetijdsbalie in CC Palethe), of vraag ernaar bij jouw maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst.

Breng steeds je meest recente attest als bewijs mee ter controle op de toekenning van het kansentarief.
 
;