Attest samenstelling gezin

Een attest van gezinssamenstellingĀ is een uittreksel uit het bevolkingsregister datĀ alle personen vermeldt ingeschreven op hetzelfde adres, op het ogenblik van de aanvraag.

Voorwaarden

Een attest van gezinssamenstelling kan enkel aangevraagd worden voor jouw gezin.

Wat moet ik doen?

Je kan een attest van gezinssamenstelling verkrijgen:

  • online;
  • bij de burgerbalie.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Wil je het attest afhalen bij de burgerbalie, breng dan je identiteitskaart of verblijfskaart mee.
Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.