Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen vermeld worden die op naam van de betrokkene staan. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag' of 'bewijs van goed gedrag en zeden'.

Er zijn drie modellen:

  • Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Let op! Model 2 (art. 596.2) voor werken met minderjarigen wordt iets later afgeleverd omdat hier een aantal controles voor nodig zijn.
  • Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Voor wie

Voor alle inwoners van Pelt.

Hiervoor maak je een afspraak en kom je persoonlijk langs. Indien je niet persoonlijk kan komen, heeft diegene die voor jou komt een handgeschreven volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart nodig. We versturen het attest dan met de post naar jou.

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • of je bent in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Wat moet ik doen?

Je kan het uittreksel verkrijgen:

  • Online, omschrijf duidelijk waarvoor je het nodig hebt.
  • Bij de burgerbalie. Hiervoor maak je een afspraak.

Let op! Model 2 (art. 596.2) voor werken met minderjarigen wordt iets later afgeleverd omdat hier een aantal controles voor nodig zijn.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, verblijfsdocument of paspoort

;