Uittreksel uit de registers

Aan de hand van uittreksels uit het bevolkingsregister kan je je identiteit en je woonplaats bewijzen.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Pelt.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest aanvragen:

  • online;
  • bij de burgerbalie. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken.

Kostprijs

Gratis.