Uittreksel uit de registers

Aan de hand van uittreksels uit het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister, kan je je identiteit, je woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat bewijzen.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van Pelt.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest aanvragen:

  • Online,
  • Afspraak bij de burgerbalie;

Kostprijs

Gratis

;