Vacature coördinator IOED Bosland

Vacature coördinator IOED Bosland

38/38 – B-niveau – contractueel – bepaalde duur met kans op verlenging (tot en met 31/12/2026)


Wie zijn we?

Bosland is een intergemeentelijk samenwerkingsverband (interlokale vereniging), opgericht tussen de vier gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, het Agentschap Natuur en Bos, Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen.

Eén van de beleidsdoelstellingen van Bosland gaat over erfgoed. Om deze beleidsdoelstelling uit te voeren werd door de vier vermelde steden en gemeenten de IOED Bosland opgericht, die recent werd erkend door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De IOED Bosland zal de volgende jaren inzetten op een grotere kennis van, een betere zorg voor, een sterker maatschappelijk draagvlak voor en een boeiende ontdekking door het publiek van het onroerend erfgoed in Bosland.

De deskundigheid rond samenwerking, natuur en landschappen, toerisme, communicatie en educatie die binnen het IGS Bosland reeds aanwezig is, is een sterke troefkaart voor een goede werking van de IOED Bosland.

Taakomschrijving

 • Je coördineert de (samen)werking rond het onroerend erfgoed (archeologie, monumenten en landschappen) van Bosland en je draagt er zelf flink aan bij.
 • Je zorgt ervoor dat Bosland beschikt over een goede, actuele en makkelijk te raadplegen kennisdatabank als basis van de erfgoedwerking.
 • Je werkt aan de uitbouw van een ErfgoedSpil, namelijk een klantvriendelijke dienstverlening met betrekking tot alle aspecten van het onroerend erfgoed voor diverse klanten (eigenaars, archeologische bureaus, erfgoedverenigingen enz.).
 • Je adviseert en ondersteunt in het bijzonder de lokale besturen en andere erfgoedactoren bij de ontwikkeling en uitvoering van een voorbeeldig onroerend erfgoedbeleid.
 • Je volgt het Vlaamse en provinciale onroerend erfgoedbeleid op de voet en je engageert je in de samenwerking met deze overheidsdiensten en de andere IOED’s.
 • Je geeft leiding aan en je werkt samen met de erfgoedmedewerker van de IOED Bosland.
  Profiel
 • Je beschikt over een bachelordiploma en je hebt ervaring en/of aantoonbare interesse/affiniteit met minstens enkele van volgende specialismen: archeologie, monumentenzorg, landschap, erfgoed, cultuur.
 • Je hebt ervaring en/of interesse met de werking van een overheid.
 • Je hebt kennis van de regelgeving en de procedures met betrekking tot onroerend erfgoed op de verschillende bestuurlijke niveaus.
 • Je kan zelfstandig en nauwgezet werken en je kan leiding geven.
 • Je neemt vlot initiatieven die je projectmatig realiseert.
 • Je beschikt over de sociale en communicatieve vaardigheden om overleg met verschillende partners te organiseren en hen te stimuleren om te participeren in de werking van de IOED.
 • Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen.

Heb je interesse in deze functie?

Solliciteren voor deze job kan tot en met 31 oktober 2020 via deze link. Je sollicitatie moet vergezeld zijn van een sollicitatiebrief, curriculum vitae en een kopie van je diploma.