Verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 verkiezen we een nieuw Vlaams, Federaal en Europees Parlement. Op deze website vind je een overzicht van courante vragen in verband met deze verkiezingen. 

Duplicaat stembrief

Vind je je oproepingsbrief niet meer? Als je weet in welk bureau je moet gaan stemmen, mag je je ook aanbieden zonder brief. Je identiteitskaart volstaat.
Wil je toch een duplicaat van je oproepingsbrief? Dan kan je op verkiezingsdag 26 mei tussen 8 en 12 uur terecht in het gemeentehuis op de Oude Markt.

Volmacht

Ben je op een of andere manier niet beschikbaar op de dag van de verkiezingen om je stem gaan uit te brengen? Dan kan je eventueel een volmacht geven aan een andere geregistreerde kiezer.

Hoe elektronisch stemmen?

Oefenen met stemmen

Wil je eerst eens oefenen met stemmen op de computer? Dan kan je hiervoor tot en met 20 mei terecht in woonzorgcentrum Sint-Jozef, Pelle Melle, bib Neerpelt en gemeentehuis Oude Markt.

Inzagerecht kiezerslijsten

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat één ieder zich tot en met de twaalfde dag (14 mei 2019) voor die van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees parlement, de federale Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement 26 mei 2019 tijdens de diensturen tot het gemeentesecretariaat kan wenden om na te gaan of hijzelf of een ander op de kiezerslijst staat.

Artikel 16 van het Kieswetboek is hiervoor van toepassing.

Tot de twaalfde dag voor de verkiezingen kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar (K.W.B., art. 18 en 19 en WV.E.P., art. 2, tweede lid, 2°)