Verlenging A-kaart - tijdelijke bescherming

De overheid besliste dat tijdelijke beschermden die in het bezit zijn van een A-kaart deze mogen verlengen met één jaar, tot en met 4 maart 2025. Gelieve vanaf 4 januari 2024 zo snel mogelijk een afspraak te maken bij het loket ‘burgerbalie'. Je kan een afspraak maken op het nummer 011 94 94 94, via onze website of contact opnemen met je maatschappelijk werker.

Wat moet ik doen?

Je kan een afspraak maken op het nummer 011 94 94 94, via onze website of contact opnemen met je maatschappelijk werker.

Kostprijs

19,60 €

Regelgeving

Omzendbrief Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Vreemdelingenzaken - Tijdelijke bescherming - Vernieuwing A-kaart

Wat meebrengen?

Je moet het volgende meebrengen:

  • je huidige vreemdelingenkaart
  • 19,60 € (liefst met bancontact)
  • een recente pasfoto
;