Viering huwelijksjubilea

Aan de mensen die hun gouden huwelijksjubileum vieren, biedt de gemeente indien gewenst een receptie aan en een geschenkje van de gemeente.

Diegenen die hun diamanten of briljanten bruiloft vieren, krijgen indien gewenst het bezoek van een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen. Die komt dan het geschenkje van de gemeente overhandigen. 

U wordt op voorhand gecontacteerd door de gemeente, met de vraag om uw wensen kenbaar te maken.