Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit: 

 • een voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar;
 • een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider:
  je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider:
  je kunt het voorlopig rijbewijs afhalen indien je 18 jaar bent en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je hiervan een bekwaamheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Wat moet ik doen?

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de burgerbalie. Hiervoor moet je een afspraak maken. Je ondertekent het aanvraagformulier dat je krijgt bij het examencentrum op de voorziene plaatsen.

Voor een voorlopig rijbewijs met begeleider vul je de gegevens van één of twee begeleiders in. Deze begeleiders dienen het formulier te ondertekenen.

Ook voor het afhalen van een voorlopig rijbewijs moet je een afpraak maken.

Kostprijs

€ 20

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart of verblijfskaart
 • als de foto die op jouw elektronische identiteitskaart staat gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden voor uw rijbewijs, anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond nodig.
 • Het aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (model 36).
 • Het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20 uur rijles alleen te oefenen (model 18).
 • Eventueel een rijgeschiktheidsattest voor categorie B, C of D.