Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van je sociale zekerheidsuitkering of je loon te lang op zich laat wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallig loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voor wie

Peltenaren die recht hebben op een sociale uitkering en die niet in staat zijn de periode tot afhandeling van het dossier of de uitbetaling te overbruggen.
 

Wat moet ik doen?

Je meldt je aan tijdens de openingsuren van het OCMW.

Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale of financiële situatie. Na dit sociaal onderzoek en na advies van de sociale dienst beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnen de 30 dagen of de steun al dan niet wordt toegekend.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Rekeningafschriften van de laatste 3 maanden
  • Overzicht van vaste kosten
  • Bewijzen rond je aanvraag van de sociale uitkering