Waarom een fusie?

Door een fusie van Neerpelt en Overpelt ontstaat centraal in Noord-Limburg een nieuwe grote gemeente. Dat creëert mogelijkheden die we nu niet hebben. De fusie zal leiden tot een krachtige en efficiënte organisatie die de goede dienstverlening voor haar inwoners nog verder zal versterken. Samen staan we als lokaal bestuur sterker en dat is met het oog op de uitdagingen van de toekomst belangrijk voor de inwoners.

  • Voor de inwoners kunnen we de bereikbaarheid van de dienstverlening maximaal uitbouwen.
  • De organisatie wordt sterker gemaakt, minder kwetsbaar en minder afhankelijk van een kleine personeelsbezetting. Dossiers kunnen op die manier vlotter afgehandeld worden.
  • Door samenvoeging van het personeel van de twee gemeentebesturen zullen medewerkers zich kunnen specialiseren in bepaalde domeinen. Deze doorgedreven ‘terreinkennis’ komt ten goede van de inwoners.
  • De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. Als grote gemeente zullen we daar beter voor gewapend zijn. Zo kunnen we de verwachtingen over digitalisering en online dienstverlening beter inlossen en tegelijkertijd nog beter rekening houden met mensen die nog niet zo vlot zijn met online toepassingen.
  • Een fusie zorgt bovendien voor een financieel sterke gemeente. Beide besturen hebben momenteel hun zaken goed op orde, maar in economisch moeilijke tijden en met de uitdagingen van de toekomst op de plank, is extra financiële slagkracht geen overbodige luxe. Door te fusioneren kan de fusiegemeente, enkel indien de definitieve beslissing tot samenvoeging nog in 2017 genomen wordt, rekenen op een schuldafbouw van 500 euro per inwoners van de Vlaamse Overheid.

Zo kan de nieuwe gemeente met een bijzonder lage schuldgraad uit de startblokken schieten. Dat schept ruimte voor projecten die de gemeenten afzonderlijk nauwelijks of niet zouden aankunnen.