Week van de Opvoeding

Elk jaar zeggen we in mei luid en duidelijk: een applaus voor iedereen die zich elke dag inzet om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien. Want groot worden, dat gaat niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders en andere opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien in een warme en positieve leefomgeving. 

Je kan tijdens deze week deelnemen aan verschillende activiteiten:

;