Wekelijkse rustdag en afwijkingen

Kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels) en dienstverstrekkers zijn verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Die rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur die begint op zondag om 5 of 13 uur en eindigt op hetzelfde uur maandag.

Tijdens die periode is het verboden om:

 • toegang te verlenen tot de vestigingseenheid
 • producten rechtstreeks te verkopen
 • diensten rechtstreeks te verlenen
 • aan huis te leveren

Andere wekelijkse rustdag?

Als handelaar kan je opteren voor een andere wekelijkse rustdag dan een zondag op voorwaarde dat:

 • deze rustdag minimaal 6 maanden op dezelfde dag genomen wordt
 • er op zondag geen andere producten verkocht of diensten geleverd worden dan diegene die normaal verkocht of geleverd worden
 • deze rustdag op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermeld wordt

Wekelijkse rustdag vóór wettelijke feestdag?

Wanneer de wekelijkse rustdag onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de wekelijkse rustdag verschoven worden naar de dag die op deze wettelijke feestdag valt.

Wat moet ik doen?

Wil je graag een afwijking op de sluitingsuren bekomen? Stuur dan een mail naar lokale.economie@gemeentepelt.be

Er wordt in Pelt een afwijking toegestaan van de bepalingen van de besluiten tot invoering van een wekelijkse rustdag voor 2024 voorgeschreven in toepassing van de wet van 10 november 2006 op volgende data:

 • week 7 12 tot 18 februari (Valentijn)
 • week 14: 1 tot 7 april (Paasmaandag)
 • week 21: 20 tot 26 mei (Pinkstermaandag)
 • week 27: 1 tot 7 juli (start solden)
 • week 40: 30 september tot 6 oktober (weekend van de klant)
 • week 46: 11 tot 17 november (Wapenstilstand)
 • week 48: 25 november tot 1 december (eindejaar)
 • week 49: 2 tot 8 december (eindejaar)
 • week 50: 9 tot 15 december (eindejaar)
 • week 51: 16 tot 22 december (eindejaar)
 • week 52: 23 december tot 29 december (eindejaar)
 • week 01: 30 december tot 5 januari 2025 (eindejaar)

Uitzonderingen

Het CBS kan (conform art. 15 van wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening) afwijkingen toestaan met betrekking tot de wekelijkse rustdag en de verplicht sluitingsuren onder volgende voorwaarden:

 • De vraag tot afwijking komt van één of meerder handelaars of van een verenging van handelaars of ambachtslieden.
 • In bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of beurzen en kermissen.
 • Maximaal 15 afwijkingen per jaar voor wekelijkse rustdag én maximaal 15 afwijkingen per jaar voor sluitingsuren.
 • Een afwijking voor heel of voor deel van de gemeente. Met andere woorden: individuele afwijkingen kunnen nooit worden toegestaan.
;