Werken nieuwe riolering en wegen in Grote Heide

Vanaf maandag 4 april wordt er in verscheidene straten in Grote Heide riolering aangelegd. Het gaat om ontbrekende stukken gescheiden riolering. Daarna wordt de weg er opnieuw aangelegd.

In de eerste fase worden de Tussenstraat, Roggestraat en een gedeelte van Grote Heide aangepakt. Later volgen nog Lommels Akker, de gedeelten van Broeseinderdijk en Weidenstraat ten noorden van de Klaverstraat en nog een gedeelte van Grote Heide.

Overal wordt de afvoer van de regenwaterafvoer gescheiden van de vuilwaterafvoer. Het regenwater gaat vooral naar bestaande grachten, zodat het in de ondergrond kan indringen. Het afvalwater gaat naar een nieuwe riolering die grotendeels bestaat uit persleidingen die in de berm zullen liggen. 

In de Tussenstraat wordt in april en mei de persleiding aangelegd. Naar aanleiding van deze werken sluit Natuurpunt de autoparking aan De Wulp voorlopig af tijdens de weekdagen. Wandelaars die dan per wagen komen, laten hun auto best staan aan de opstapplaats van de Dommelafvaart. Fietsers kunnen via de Bergeijksedijk en het rolstoelpad tot aan De Wulp komen. De heraanleg van de weg is voor na het bouwverlof.

In de Roggestraat worden van april tot juni de riolering en het nieuwe wegdek in beton aangelegd. Dat gebeurt in diezelfde periode ook in het gedeelte Grote Heide tussen Vlasrootweg en Ganzenpas. Het gedeelte ten noorden van Ganzenpas volgt later.

Waar er werken bezig zijn, is enkel plaatselijk verkeer toegelaten en geldt er voor het andere verkeer een omleiding. Bij de heraanleg van de wegen zijn de straten tijdelijk niet toegankelijk. De gemeente werkt een plan uit om de hinder voor bewoners, landbouwers en handelaars te beperken.

Klik hier voor meer informatie over deze werken .

Gepubliceerd op donderdag 31 maart 2022 18.23 u.