Werken sluitstuk Leopoldlaan

Nog tot in het voorjaar van 2020 wordt er gewerkt aan de heraanleg van de Leopoldlaan vanaf de rotonde aan de N790 tot aan de Dommel

De bestaande wegenis en riolering worden volledig uitgebroken. Er komt een nieuwe riolering met gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Meteen worden alle andere nutsleidingen vernieuwd. Ook de brug over de Dommel wordt volledig vervangen. Tot slot komt er een volledig nieuw wegdek, nieuwe fietspaden en nieuwe voetpaden.


STAND VAN ZAKEN

UPDATE 19/03/20

Als gevolg van de corona-maatregelen, zijn de werken tot nader bericht opgeschort.

UPDATE 04/03/20

Als het weer meezit, krijgt de Leopoldlaan begin volgende week zijn toplaag asfalt. De weg gaat daarvoor even afgesloten voor het verkeer. Na nieuwjaar werd vooral gewerkt aan het fietspad en de stoepen. Ook de plantvakken liggen klaar. Bij de afwerking horen de komende weken nog de plaatsing van de brugleuningen, de aanplanting en de nivellering van de putdeksels. De werken zitten dus definitief in hun eindfase, zoals dat ook voorzien was in de planning.

UPDATE 06/02/20

De fiets- en voetpaden en plantvakken worden aangelegd. De afwerking van het wegdek met de toplaag asfalt is voor half maart. In de loop van de tweede helft van maart zal de weg dan helemaal klaar zijn. En dat is dan volledig volgens de voorziene planning, namelijk het voorjaar van 2020.

UPDATE 17/12/19

De Leopoldlaan gaat stilaan de laatste fase in. Nog net voor de vakantie wordt de onderlaag asfalt aangelegd. Daardoor zal de toegang tot bewoners en handelaars in ieder geval al een stuk gemakkelijker zijn. Doorgaand verkeer is nog niet mogelijk, want de brug over de Dommel moet nog verder aangelegd worden.

UPDATE 24/10/19

Momenteel wordt een nieuwe koker aangelegd die de Dommel onder de weg door moet leiden. Eenmaal de koker geplaatst, kan de aannemer beginnen met de heropbouw van de wegenis. Deze werken zijn heel afhankelijk van het weer. Een timing opstellen is daarom nog niet mogelijk.

UPDATE 5/8/19

Einde bouwverlof: werken weer van start

In de Leopoldlaan is men bijna klaar met de aanleg van de nieuwe riolering. De volgende stap is de aanleg van een nieuwe koker voor de Dommel onder de Leopoldlaan door. Vanaf dan worden de nutsleidingen en de huisaansluitingen van de riolering aangelegd. Dat werk zou een drietal maanden in beslag nemen.

UPDATE 5/7/19

Begin bouwverlof

In de Leopoldlaan is men bijna klaar met de aanleg van de nieuwe riolering. Woningen en handelaars zullen bereikbaar blijven voor plaatselijk verkeer. Tijdens de kermis zal de Pastorijstraat ook via de Leopoldlaan bereikbaar zijn. Na het verlof krijgt de Dommel een nieuwe koker onder de Leopoldlaan door. Vanaf dan worden de nutsleidingen en de huisaansluitingen van de riolering aangelegd. Dat werk zou en drietal maanden in beslag nemen.


ALGEMENE INFO WERKEN

Afkoppeling riolering

In de volledige projectzone wordt de afvoer van regenwater en afvalwater gescheiden. Alle woningen krijgen daarvoor twee huisaansluitputjes, die op privégrond geplaatst worden. Hierop moeten afvalwater en regenwater verplicht gescheiden aangeboden worden. De afkoppeling op privégrond doe je best zo snel mogelijk en ten laatste bij het einde van de werken.

Verkeer en parkeren

Tijdens de werken zal de weg voor alle doorgaand verkeer afgesloten zijn. Woningen en handelaars blijven maximaal bereikbaar. Wanneer bepaalde werken – aanleg riolering, betonboord en asfaltering – voor jouw deur plaats vinden, zal dat voor korte tijd moeilijk zijn. De aannemer zal je dan op voorhand met een briefje verwittigen.De parking van de voormalige Aldi kan als tijdelijke parking gebruikt worden. De parking inrijden kan enkel komende van de rotonde. Uitrijden kan enkel richting Fabriek.

Vragen of problemen tijdens de werken?

Er kunnen zich altijd vervelende situaties voordoen bij ingrijpende werken als deze. Niet alles is steeds beheersbaar of voorspelbaar. Zowel de aannemer als de gemeente zullen al het mogelijk doen om zo veel mogelijk hinder te voorkomen en desgevallend problemen helpen oplossen.

Wie moet je contacteren in welk geval?

 • Bij storingen of uitvallen internet, televisie of telefoon contacteer je de storingsdienst van uw provider (Proximus, Telenet, …).
 • Bij storingen van de nutsvoorzieningen water, gas en elektriciteit (breuken in kabels en leidingen, wegvallen van aansluitingen) moet je rechtstreeks de storingsdiensten van de nutsmaatschappijen contacteren. Dat kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
  • Gasgeur: 0800 60 888 (gratis)
  • Elektriciteit – riolering: 078 35 34 33 (normaal tarief)
  • Waterleiding: 02 238 96 99 (normaal tarief)
 • Heb je bijzondere vragen of problemen:
  • Je bent hulpbehoevend of minder mobiel
  • Je hebt thuis een speciale gelegenheid (zoals een trouwfeest)
  • Je hebt zelf reeds geplande werken in het vooruitzicht staan
  • Je verwacht thuis een speciale – grote – levering:
   contacteer dan tijdig de gemeente, zodat wij samen met de aannemer naar de beste oplossing kunnen zoeken.

Voor algemene info omtrent de werken tenslotte neem je best contact via wegenwerken@gemeentepelt.be of via het algemeen nummer 011 94 94 94 van de gemeente. Je kan ook de werfleider aanspreken. Deze is steeds aanwezig op de werf en is herkenbaar aan de witte helm. In dit geval is dat meestal Ing. Kenneth Bervoets (Martens Wegenbouw – GSM 0472 56 68 94 – e-mail kenneth@martensgroup.be)