Werking BKO Pelt

De gemotiveerde begeleiders zorgen voor een gezellige opvang, creatieve vrijetijdsbesteding en prima verzorging van jouw kleuters en/of lagere schoolkinderen. De lokalen zijn knus ingericht om te spelen, te ravotten, te knutselen, te lezen en huiswerk te maken.

Er is opvang op verschillende locaties in Pelt: Boseind, Grote Heide, Haspershoven (VOX en Pallieterschool), Herent, Holheide, Lindelhoeven, Neerpelt-centrum, Overpelt-centrum en Sint-Huibrechts-Lille. Het voorafgaandelijk aanmelden van je kind(eren)is verplicht.

De lokalen zijn steeds toegankelijk voor alle ouders. Zij kunnen vrij in- en uitlopen bij de breng- en ophaalmomenten.

De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder toezicht van de begeleidsters. Indien mogelijk gaan we te voet. In afspraak met verder gelegen scholen worden de kinderen met busjes gebracht en gehaald. Op woensdag worden de kinderen samengebracht op de centrale opvangplaatsen van Overpelt-Centrum en Neerpelt-Centrum. Het vervoer gebeurt te voet of met busjes. Meer informatie hierover krijg je bij het kennismakingsgesprek bij de start van de opvang.

De opvang is erkend door Kind en Gezin. Hierdoor ontvang je automatisch jaarlijks een fiscaal attest.

Voor wie

Onze buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle schoolgaande kinderen van kleuter- en lager onderwijs.