Werking BKO Pelterkids

De gemotiveerde begeleiders zorgen voor een gezellige opvang, creatieve vrijetijdsbesteding en prima verzorging van jouw kleuters en/of lagere schoolkinderen. De lokalen zijn knus ingericht om te spelen, te ravotten, te knutselen, te lezen en huiswerk te maken.

Er is opvang op verschillende locaties in Pelt: Boseind, Grote Heide, Haspershoven (VOX en Pallieterschool), Herent, Holheide, Lindelhoeven, Neerpelt-centrum, Overpelt-centrum en Sint-Huibrechts-Lille. Het voorafgaandelijk aanmelden van je kind(eren) is verplicht.

De lokalen zijn steeds toegankelijk voor alle ouders. Zij kunnen vrij in- en uitlopen bij de breng- en ophaalmomenten.

De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder toezicht van de begeleiders. Indien mogelijk gaan we te voet. In samenspraak met verder gelegen scholen worden de kinderen met busjes gebracht en gehaald.

De opvang is erkend door Kind en Gezin. Hierdoor ontvang je automatisch jaarlijks een fiscaal attest.

Voor wie

Onze buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle schoolgaande kinderen van kleuter – en lager onderwijs, die in de gemeente Pelt gedomicilieerd zijn of er naar school gaan.

Uitzonderingen

Op woensdagnamiddag is iedere Pelterkids- locatie geopend van na schooltijd tot 13.15 uur. Je kan hier dus steeds terecht voor opvang tot 13.15 uur. Op volgende locaties organiseren we opvang tot 18.30 uur voor woensdagnamiddag en is de regeling als volgt:

  • Pelterkids Neerpelt-Centrum is geopend voor de kinderen van de Jaak Tassetschool, Libellenschool en school De Regenboog (Grote Heide)
  • Pelterkids Boseind is geopend voor de kinderen van school Boseind en de kinderen van basisschool Helibel Lille
  • Pelterkids Overpelt-Centrum is geopend voor de kinderen van basisschool De Linde, school VOX, basisschool Helibel Herent
  • Pelterkids Lindelhoeven voor kinderen van de Corneliusschool Lindelhoeven en Holheide

Het vervoer van scholen naar de opvang op woensdagmiddag wordt georganiseerd met busjes.

Kinderen die naar school De Pallieter gaan, hebben de mogelijkheid om met de schoolbus naar een van deze locaties gebracht te worden.

;