Werking Robbedoes

Het team van Robbedoes bestaat uit 27 gemotiveerde begeleidsters die zorgen voor een gezellige opvang, creatieve vrijetijdsbesteding en prima verzorging van de kinderen. De lokalen zijn knus ingericht om te spelen, te ravotten, te knutselen, te lezen en huiswerk te maken.

Er is opvang zonder voorafgaandelijke reservatie voorzien in elke Neerpeltse deelkern van Pelt: Neerpelt Centrum, Boseind, Herent, Grote Heide en Sint-Huibrechts-Lille.

De lokalen zijn steeds toegankelijk voor alle ouders. Zij kunnen hierbij vrij in- en uitlopen bij de breng- en haalmomenten.

De verplaatsingen van en naar school gebeuren onder toezicht van de begeleidsters. Op woensdagnamiddag worden de kinderen van Boseind, Grote Heide, Herent en Lille die lange opvang nodig hebben, opgehaald met het busje.

Robbedoes is erkend door Kind en Gezin. Hierdoor ontvang je automatisch jaarlijks een fiscaal attest.

Voor wie

Robbedoes staat open voor alle schoolgaande kinderen van kleuter- en lager onderwijs.