Heraanleg Willem II-straat

De werken voor de heraanleg van de Willem II-straat starten in de loop van 2024. Bij deze werken inbegrepen zijn het kruispunt met de Hoevenstraat-Hasseltstraat-Koningsstraat en de wegenis en stoepen van de Koningsstraat tot en met de kruising van de Bolakkerstraat.

De weg is zowel boven als onder de grond volledig versleten. Een complete heraanleg dringt zich op. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om te zorgen voor een veilige fietsverbinding voor de vele kinderen en jongeren die er dagelijks gebruik van maken. Bovendien kunnen de problemen met de waterhuishouding opgelost worden.

Als bijlage vind je het plan van aanleg.

Wat zijn de problemen in de Willem II-straat?

De Willem II-straat is een rijweg die door hoofdzakelijk schoolfietsers gebruikt wordt als bovenlokale verbinding. Dagelijks passeren er volgens tellingen van de politie meer dan 600
fietsers door de straat. Tegelijk gebruiken elke dag zo’n 1500 auto’s deze weg. Het merendeel van dit autoverkeer op de route Hoevenstraat-Willem II-straat is sluipverkeer.

Bovendien hoeven de auto's op deze route over een lengte van meer dan 1,5 kilometer geen enkele keer voorrang aan rechts te verlenen. Dat zet aan tot overdreven snelheid.

De voetpaden in de Willem II-straat zijn in slechte toestand. Verzakkingen in de stoepen worden
veroorzaakt door de slechte toestand van de riolering. Die riolering – nog een gemengd stelsel – krijgt bij regenweer het water niet verwerkt waardoor de rijweg en de voetpaden op verschillende plaatsen regelmatig onder water staan. Dat is nogmaals gebleken bij de zware
regenval van de afgelopen periode.

Parkerende voertuigen op de rijweg ter hoogte van de aansluiting met de Ringlaan bemoeilijken ernstig het vlot op- en afrijden.

Bijkomend is het als gevolg van de huidige inrichting voor fietsers moeilijk om vanuit uit de
Willem II-straat de Ringlaan veilig over te steken.

Welke zijn de oplossingen?

Voor het autoverkeer wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Ringlaan in de richting van de Hoevenstraat/Koningsstraat. Voor de auto’s die van de Hoevenstraat komen, is doorgaand verkeer naar de Ringlaan niet meer mogelijk. Dat vermindert het aantal auto’s in de Willem II-straat zeer aanzienlijk. In feite is het enkel nog voor bewoners zinvol om in de Willem-II-straat de auto te gebruiken. Gunstig neveneffect is dat ook het verkeer in de Hoevenstraat vermindert.

Het is immers niet de bedoeling dat alle auto’s die nu de Hoevenstraat en Willem II-straat gebruiken als sluipweg via de Hasseltstraat gaan rijden. Het is de bedoeling om doorgaand verkeer naar de Lindelsebaan en naar de Noord-Zuidverbinding te leiden.

Omdat het autoverkeer drastisch vermindert, kunnen de stoepen weg. Ze worden vervangen door groene infiltratiebermen zodat zoveel mogelijk regenwater in de bodem kan insijpelen. Enkel aan de aansluiting met de Ringlaan blijft er aan beide zijden van de weg een gedeelte stoep.

Er komt enkel nog verharding bij inritten en aan de aansluiting met de Ringlaan. Daar wordt ook een parkeerstrook aangelegd om de auto's van de rijweg te weren.

Op de Ringlaan tenslotte komt een verkeersveilige oversteekplaats voor de fietsers.

Welke werken worden uitgevoerd?

De huidige weg wordt volledig verwijderd en er wordt een nieuwe riolering aangelegd. Dat zal een gescheiden stelsel zijn, waarbij vuil water en regenwater apart aangeboden moeten worden. Omdat de weg toch verwijderd is, zullen de nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruik maken om de leidingen voor elektriciteit, dataverkeer, gas en drinkwater te vernieuwen. Als alles in de grond zit, wordt de weg heraangelegd.

Timing tot aan de werken

Na goedkeuring door de gemeenteraad van het ontwerp, start de procedure voor de aanbesteding van de werken. Zodra er een aannemer is, volgt een coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen en wordt een planning opgesteld voor de werken. Tijdens de winter zullen de werken niet opstarten. Dat zal pas later in de loop van 2024 gebeuren.

;