Een 'windplan' voor Nolimpark

Wat?

Voor de toekomstige productie van windenergie op Nolimpark, willen gemeente Pelt en NUHMA een windplan opstellen. Dat moet ervoor zorgen dat nieuwe installaties zo optimaal mogelijk ingeplant worden op de site. Bovendien streeft het windplan naar een billijke verdeling van de lasten en de lusten van de windturbines op het industriepark. Dit plan houdt rekening met de huidige situatie inzake windturbines, vergunningen en vergunningsaanvragen en met de gewenste energetische optimalisatie.

Infosessie

Tijdens een digitale infosessie verneemt u alle details. Deze sessies vinden plaats op:

  • 1 juni om 19.30 uur
  • 3 juni om 10 uur

Wilt u deelnemen, geef dan uw voorkeursdatum door via onderstaande knop.

Schrijf in voor de infosessie

Engagementsverklaring

Van de bedrijven op het Nolimpark wordt een engagement gevraagd om tijdens de ontwikkeling van het windplan geen individuele vergunningsaanvragen voor windturbines in te dienen vanaf 1 mei 2021. Enkel dan kan het collectieve windplan ontwikkeld worden. Wilt u zich als bedrijf hiertoe engageren? Dan stellen we u op het einde van de infosessie een modeldocument ter beschikking waarin de onderlinge afspraken opgenomen worden. 

Deelnemen aan het plan

Bedrijven kunnen op verschillende manieren deelnemen NoLimWind: 

  • een windmolen plaatsen op het eigen terrein
  • participeren in de plaatsing op een ander terrein
  • afname van elektriciteit
  • ...

Timing

We verzoeken u als eigenaar van een Nolimpark-bedrijf om tegen 30 juni de engagementsverklaring in te dienen. Tegen die datum moet u ook aan gemeente Pelt kenbaar maken in welke mate u wenst deel te nemen aan het plan.