Zaalhuur

Veel verenigingen zijn aangewezen op het huren van een accommodatie in Pelt om hun werking uit te oefenen. Inkomsten die zij hebben uit allerhande activiteiten worden gebruikt om deze kosten te dekken. In tijden van corona ontbreken die noodzakelijke inkomsten vaak.

De gemeente Pelt besliste daarom om voor een periode van 15 maanden de facturen van de huur van alle accommodaties van AGB Pelt te betalen. Op die manier valt deze kost tijdelijk weg bij de verenigingen die van deze accommodaties gebruik maken.

Voor wie

Verenigingen die gebruik maken van accommodaties die door het AGB van Pelt ter beschikking gesteld worden.

Onder ‘vereniging’ wordt het volgende verstaan: verenigingen die als ‘Pelter vereniging’ beschouwd worden, zoals omschreven in artikel 3 alinea 1 in het ‘Reglement op het toekennen van werkingssubsidies aan de Pelter verenigingen’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 december 2019.

Voorwaarden

De periode van 15 maanden loopt van augustus 2020 (met terugwerkende kracht) tot en met december 2021. Indien deze periode wordt onderbroken voor één of meerdere maanden omwille van een lokale of federale lockdown, wordt de periode na december 2021 verlengd tot de tijdspanne van 15 maanden is bereikt.

Wat moet ik doen?

De zaalhuur wordt berekend op basis van de zaalreservaties en lopende contracten met verenigingen. De facturen opgesteld door het AGB zullen niet naar de vereniging verstuurd worden, maar zullen rechtstreeks betaald worden via middelen uit dit fonds.

Uitzonderingen

Omwille van de verschillen in situatie tussen Neerpeltse en Overpeltse sportclubs, wordt de maatregel hieronder verder genuanceerd:

  • De buitenaccommodaties van de Overpeltse sportclubs: hier wordt de huur ten laste genomen door het gemeentebestuur voor de accommodaties van het AGB die worden uitgebaat door een Peltse sportvereniging.
  • De buitenaccommodaties van de Neerpeltse clubs: hier wordt de onroerende voorheffing voor het gedeelte provincie/gewest terugbetaald.