Heraanleg Zandstraat (Rieterheide-Romeinse Dijk)

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf het kruispunt met Hennemeeuwis tot aan het landwegje op zo’n 150 meter van het kruispunt met de Romeinse Dijk/Roosendijk wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan de rechterzijde van de rijweg als je van Sint-Huibrechts-Lille komt.

In het gedeelte tussen de Romeinse Dijk en Hennemeeuwis wordt de bestaande rijweg versmald. Opdat het verkeer nog steeds in twee richtingen kan rijden, zijn er op regelmatige afstanden uitwijkstroken voorzien.

Bij deze werken wordt de weg opgebroken en vernieuwd. Er wordt meteen ook
nieuwe riolering aangelegd.

Stand van zaken 1 augustus

De aannemer is van Turnhout en hij volgt dus het Antwerpse bouwverlof . De werken hervatten daarom op dinsdag 1 augustus.

Men werkt verder aan het gedeelte tussen Hennemeeuwis en Romeinse Dijk/Roosendijk. Dit gedeelte wordt aangelegd met een vrij liggend fietspad. De werken duren volgens de planning nog tot in het najaar.

Stand van zaken begin juli

De eerste fase tussen Rieterheide en Hennemeeuwis is klaar. Op dit gedeelte blijft enkel plaatselijk verkeer toegestaan. In de tweede fase, tot Romeinse Dijk, wordt de wegbedding aangelegd. Het is dit gedeelte dat een vrij liggend fietspad krijgt.

Stand van zaken 9 juni

De werken schieten goed op. Zoals voorzien zal de aannemer half juni kunnen starten aan de fase 2, het gedeelte tussen Hennemeeuwis en Romeinse Dijk met het losliggende fietspad.

Fasering

De aannemer heeft voor de planning het werkgebied opgedeeld in drie fasen.

Fase 1: het gedeelte tussen Hennemeeuwis en Rieterheide.

Zie bijlage ontwerp_zandstraat_deel1 hieronder.

Dit is het gedeelte waarin geen fietspad wordt aangelegd. Hieraan begint de aannemer eerst. Tegen eind augustus zou dit gedeelte klaar zijn.

Fase 2: het gedeelte vanaf Hennemeeuwis tot aan de Romeinse Dijk.

Zie bijlage ontwerp_zandstraat_deel2 hieronder.

Dit is het gedeelte met het vrijliggend fietspad. De werken hieraan kunnen half juni
beginnen en zullen duren tot het einde van het jaar.

Fase 3: het kruispunt met de Romeinse Dijk/Roosendijk.

Dit kruispunt staat nog niet ingetekend op de ontwerpen en zal als slot van de werken worden heraangelegd. Deze werken zullen duren van ongeveer eind september tot half november.

Einde werken

Het einde van de werken is voorzien rond de jaarwisseling.

Opgelet: elke planning is steeds onder voorbehoud. Slecht weer en onvoorziene
gebeurtenissen kunnen altijd roet in het eten gooien.

Bereikbaarheid

In de werfzone is het op bepaalde momenten niet mogelijk om met de auto tot
aan de woning te komen. De aannemer brengt u daarvan op voorhand op de
hoogte. Te voet blijft wel alles toegankelijk.

Doorgaand verkeer is voor de gehele duur van de werken niet toegestaan.

;