Vast Bureau OCMW

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

De samenstelling van het Vast Bureau is dezelfde als die van het College van Burgemeester en Schepenen.

Inzage in of afschriften van besluiten

Wil je inzage in een van de besluiten of een afschrift ervan ontvangen? Dan kan je dat op de volgende manieren aanvragen:

Wens je een klacht in te dienen tegen een besluit? Dan kan je dat doen via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Agenda en verslagen
;