College van Burgemeester en Schepenen

Hier kan je de samenstelling, bevoegdheden en contactgegevens van het College van Burgemeester en Schepenen bekijken.

Agenda en verslagen

Samenstelling