Mondiale raad


Wie?

De mondiale raad is een adviesraad voor het schepencollege, die bestaat uit leden die deel uitmaken van social profit organisaties of verenigingen actief binnen Pelt. Het gaat om NGO's (niet-gouvernementele-organisaties), maar ook om VZW’s of 4de pijlerorganisaties die in het zuiden een project ondersteunen of opzetten. De raad bestaat op dit ogenblik uit 18 leden en komt 6 keer per jaar samen. 

Wat?

De leden/organisaties worden onder andere vanuit hun lidmaatschap ondersteund via een gemeentelijke projectsubsidie, indien ze voldoen aan de voorwaarden. Zij ondersteunen diverse campagnes en werken samen aan een gedragen mondiaal beleid binnen de gemeente Pelt.

Elk vanuit hun eigen expertise en achtergrond denken deze leden mee over hoe ons lokale, gemeentelijke mondiale beleid wordt gevoerd. 

Waarom?

Pelt zet in op solidariteit en strijdt tegen onrechtvaardigheid in het Zuiden en de hele de wereld.

Contactpersoon: filip.sleurs@gemeentepelt.be 

;