Verloren, gestolen en gevonden voorwerpen.

Verloren en gevonden voorwerpen worden binnengebracht bij het onthaal van de burgerbalie in het gemeentehuis.

Deze dienst staat in voor de registratie en bewaring van deze voorwerpen.

De rechtmatige eigenaar kan zich wenden bij het onthaal van de burgerbalie gemeentehuis om het voorwerp te komen afhalen.

Let op: gestolen voorwerpen worden aangegeven bij de politie.

Voor wie

Inwoners van Pelt.

Voorwaarden

Er moet aangifte bij de politie gedaan zijn bij verlies van een persoonlijk voorwerp.

Bijkomende info vindt u terug op police on web. U kunt hierop ook een aangifte doen via het e-loket van police-on-web

Wat moet ik doen?

Als vinder dien je een redelijke poging te ondernemen om de eigenaar van het gevonden voorwerp terug te vinden. Vind je de eigenaar niet terug, dan moet je binnen de zeven dagen aangifte doen bij de gemeente waar de zaak gevonden is, of een andere gemeente naar keuze.

De gemeente neemt de zaak dan op in haar register van gevonden zaken en laat dit desgevallend weten aan de gemeente waar de zaak gevonden werd. Deze laatste gemeente maakt daar dan ook melding van in haar eigen register. Neemt de gemeente de zaak in bewaring, is zij daar dan ook aansprakelijk voor, hou je ze als vinder zelf bij, ben jij dat.

Regelgeving

De verloren, gevonden en gestolen voorwerpen worden bewaard voor een termijn van 5 jaar.

Uitzonderingen

Uitzondering:

Gevonden, verloren en gestolen fietsen blijven in bewaring bij de politie en kunnen daar afgehaald worden.

Wat meebrengen?

Wanneer je uw verloren, gevonden of gestolen voorwerp komt ophalen, breng dan het document mee van de aangifte van het voorwerp qua merk, kleur en bijzondere kenmerken.

Om een fiets op te halen, dien je bij de politie HANO te zijn, breng hiervoor het proces-verbaal van aangifte mee van de politie met de vermelding van merk, kleur en bijzondere kenmerken.

;