Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Pelt wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Een website die voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk is, ook bijvoorbeeld voor mensen met een beperking.

Om dat te bereiken, legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn EN 301?549. De gemeente volgt deze richtlijnen.

De maategelen die we hieronder opsommen zijn van toepassing voor onze websites www.gemeentepelt.be, www.uitinpelt.be en www.palethe.be

Wat doen we om deze website toegankelijk te maken?

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

  • Integratie van een screeningstool in het CMS en op onze websites.
    • Screening bij ingave nieuwe content.
    • Periodieke screening van de ganse site. De laatste screening vond plaats op 12 oktober 2021.
  • Wekelijks genereren van een rapport met de dode links.
  • Periodieke interne controle. Er worden tussentijdse controles uitgevoerd op de content.

Wat moet nog gebeuren om de website nog meer toegankelijk te maken?

Wij blijven werken om de toegankelijkheid van onze websites te optimaliseren:

  • We linken naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.
  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. We proberen zoveel mogelijk informatie in korte tekst aan te bieden. Verschillende pdf’s op onze websites voldoen nog niet aan de webrichtlijnen. Hier wordt nog aan gewerkt.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wil je op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Meld het ons. We bekijken hoe we jou kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Meld een probleem met toegankelijkheid

;