Verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 vinden er verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Als je geregistreerd bent in een Belgische gemeente ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen vanaf 18 jaar, tenzij je uitgesloten of geschorst bent van het kiesrecht.

Ook 16- en 17-jarigen moeten stemmen voor de Europese verkiezingen. Zij staan automatisch op de kiezerslijst. De stemming voor deze jongeren is verplicht.

Je moet op zondag 9 juni 2024 stemmen op de in je oproepingsbrief aangegeven locatie tussen 08.00 uur en 16.00 uur. In de gemeente Pelt wordt er elektronisch gestemd. Wil je meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat? Bekijk dan het filmpje op Elektronisch stemmen | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be)

Bovendien kan je je aanmelden als vrijwillige bijzitter voor de verkiezingen van 9 juni. Geïnteresseerd?

Heb je bijkomende vragen of wil je je aanmelden als vrijwillige bijzitter, stuur dan een mailtje naar verkiezingen@gemeentepelt.be

;