Actieplan kindvriendelijke gemeente

Een gemeente op maat van kinderen en jongeren

Pelt is een kindvriendelijke gemeente. Dat wil zeggen dat Pelt er met 80 concrete actiepunten voor wil zorgen dat kinderen en jongeren zich goed voelen in hun gemeente.

Het plan

Het gemeentebestuur vroeg aan maar liefst 450 Peltse kinderen en jongeren wat zij nodig hebben om zich goed te voelen in hun gemeente en wat hun droom is voor Pelt. Ook 265 volwassenen gaven hun input, waaronder ouders, schooldirecties, partners van het Huis van het Kind en verschillende gemeentediensten. Zo kwamen we samen tot een omvangrijk actieplan.

Het plan heeft als doel een warme en uitdagende omgeving te creëren waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen zijn en maximale kansen en steun krijgen. Het gaat om bestaande initiatieven die worden verdergezet en om nieuwe acties waar Pelt op inzet en zal blijven inzetten.

De 3 actiepunten

In het plan staan concrete 80 actiepunten onderverdeeld in drie grote thema’s:

1. Ruimte

Zorgen voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen met voldoende en aangepaste ruimte voor kinderen en jongeren.

2. Welzijn

De weerbaarheid en mentale gezondheid van kinderen en jongeren verhogen.

3. Inspraak

Permanent in dialoog gaan met kinderen, jongeren en hun ouders.

Enkele gerealiseerde voorbeelden van actiepunten:

  • De behoefte en haalbaarheid van een jongerenontmoetingscentrum worden onderzocht.
  • De Babytheek wordt verder uitgewerkt.
  • De jonge Peltse rapper Rian Snoeks krijgt ondersteuning bij de promotie van zijn nummer over mentaal welzijn.
  • Er wordt geïnvesteerd in jeugdverenigingen en jongerencultuur.
  • Drempels worden weggenomen voor financieel kwetsbare gezinnen zodat ze (vaker) kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
  • Kinderen en jongeren kunnen continu hun mening geven en mee helpen bouwen aan de gemeente.

Lees meer over de concrete acties

Het label

Foto: Officiële overhandiging label Kindvriendelijke gemeente door minister Dalle

Pelt mag zich officieel een kindvriendelijke gemeente noemen. Het label ‘Kindvriendelijke Gemeente’ werd op 15 december toegekend door een jury van experten in kindvriendelijk beleid. Het label erkent steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijnambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Pelt krijgt het label voor de periode 2020-2025.

En nu actie!

Natuurlijk stopt het niet bij het opstellen van een actieplan en het behalen van een label. Tijdens het traject wordt, en zal er nog meer geïnvesteerd worden om kinderen en jongeren te helpen, te steunen, naar hen te luisteren en hen kansen te geven. Intensieve samenwerking met de kinderen en jongeren, hun ouders en de partnerorganisaties is de sleutel om te komen tot een échte kindvriendelijke gemeente.

Wat kan jij doen?

We maken alles nog mooier met jouw hulp! Daarom krijg je regelmatig informatie mee via je school, nodigen we jou uit voor activiteiten, vragen we jouw mening en kan jij op allerlei manieren helpen bouwen aan onze gemeente. 

;