Projectsubsidies Mondiale Raad

Klik hier om door te gaan naar:

Gesteunde projecten 2023

Gesteunde projecten 2022

Gesteunde projecten 2021

Reglement en aanvraagprocedure

Gesteunde projecten 2023

In 2023 konden 16 unieke organisaties rekenen op de steun van Gemeente Pelt. De projecten zijn actief in verschillende continenten van de wereld en ondersteunen lokale bevolkingen op vlak van educatie, gezondheid, voeding, landbouw en handel/economie. Het totaalbedrag lag op 42.500* euro (*bedrag varieert jaarlijks).

Tabel gesteunde projecten/organisaties 2023

  Organisatie Identificatie project Locatie en partners Werking en doelgroep

1

Broederlijk Delen (NGO) lokale werkgroep Pelt

Erik Pinxten

Versterking van vrouwelijk leiderschap op individueel en groepsniveau. Stimuleren van deelname aan beleid, inkomensgenererende activiteiten.

Senegal, Thiès, departement Tivaouane. GRAIF

Vorming van 120 mannen, 260 vrouwen en 70 jongeren. Sensibilisering: milieubeschermingsbrigades. Lobbywerk: 8 radio-uitzendingen
2

Build my home missie Filipijnen

Ginalyn Sarabia

Onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen 

Filipijnen, Tukuran Zamboangan del sur, General Santos City, Loon Bohol en Mindanou. Ondersteuning van de armste bevolking door toegang tot onderwijs te verschaffen.
3 Child Help vzw

Zjuul Devens

Primaire preventie van Spina Bifida & Hydrocefalie-handicaps, behandeling, zorg, onderwijs, werkgelegenheid en bewustwording creëren. House of Hope Nairobi Kenia – Shak Nairobi Kwaliteit van leven voor alle kinderen en volwassenen met Spina Bifida & Hydrocefalie en hun families in de regio te verbeteren.
4

Nieuwe Families / Focolare

Philip Gutschoven

Financiële steun aan medisch centrum voor de aankoop van elektrische beveiligingsapparatuur en desktopcomputers. Kinshasa, Congo. Medisch centrum MOYI mwa NTONGO Het medisch centrum heeft grote nood aan medicatie, verzorgingsmaterialen en medische apparatuur: aankoop van zonne-koelkast om reagentie, bloedzakken op te bergen.
5

 Lobi Su

Charlotte Looymans

School, met internaat Suriname, Paramaribo – Zuid-Amerika. Kennedystichting In Suriname worden kinderen met een auditieve beperking verstoten door familie en aan de kant geschoven door de maatschappij. Kennedystichting biedt onderwijs en een internaat voor een lokale achtergestelde doelgroep van kinderen en jongeren.
6

Leetulor vzw Gammol

Mien Vaes

Wondverzorging met zalf op basis van lokaal gemaakte ingrediënten (honing en vaseline). Gambia West Afrika: Sanyang Village, Gunjur Kunkajang, Mahmuda, Bajeran, Dimbaya, Jambur, New Yundum, ism Gambia Red Cross: Kitty, Sibanor, Kalagi Educatie en samenwerking met lokale wond-zorgkundigen met oog op verdere verzelfstandiging.
7

Missiecomité Lindel-Hoeven

Gerard Hendriks

Verzelfstandiging en alfabetisering van vrouwen. Congo, Lubumbashi, Luano. CAML (Chiara Lubich Hospital Center).Aecom Oeuvre de marie mouvement des focolare (OMMF) Opstart alfabetisering en opleiding snit en naad voor vrouwen.
8

Overpelt Fabriek Missie Animatie

Anna Wilms

Opleiding en vervolgopleiding in ‘snit en naad’ om vrouwen te ondersteunen in eigen inkomen te kunnen vergaren. Congo, Goma: Aecom, Pere Quintard Voorbereiding en ondersteuning van vrouwelijke naaisters voor hun economische onafhankelijkheid.
9

Opus III

Marc Desiron

Next step for One, Fun and child School I, die ook het Opus III House herbergt. India, Rajasthan, Jaipur, opusIII (of DSWS in India) die ter plekke scholen inricht en beheert. The next step verwijst naar het verder verzelfstandigen van FCS I door zonnepanelen te installeren zodat in eigen energie kan voorzien worden.
10

Oxfam Wereldwinkel

Marijke Claes en Jef Kuppens

Ondersteuning van agro-ecologisch project van koffiecoöperatie Rebuild Women’s Hope in Kivu Kivustreek, Congo. Rebuild women’s hope is een coöperatie van 3000 leden, voor 70% vrouwen en sinds 2022 voor 1500 bio gecertificeerd.Focus ligt op gender equity, verbetering van de positie van vrouwen, een ziekenhuis gespecialiseerd in materniteit en pediatrie en naaiatelier.
11

Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Pelt

Erik Lombarts

First aid blended learning in Afrika (2022-2026)

Rwanda, Mozambique, Senegal, Burkina Faso, Benin

FABL AECOM opvolging
Eerste hulp opleidingen in sub-sahara Afrika, E-learning gecombineerd met ééndaagse klassikale opleiding.
12

Samenleven vzw

Melissa Stevens

Vissersboot beschikbaar maken om zo 8 gezinnen stabiel inkomen te geven.

Rapu-Rapu eiland, Filipijnen. Samenleven Belphil.

Vissers onafhankelijk maken van anderen en laten samenwerken met andere vissers zodat ze een stabiel inkomen verschaffen. Arbeidsmigratie naar Manila vermijden.
13

Steunfonds Filipijnen vzw

Leo Paesen

Empowerment van kansarme en kwetsbare jongeren in de provincie Cebu, (DGD 5-jaren programma 22-26)

Filipijnen, Zuid-oost Azië. Kiyo, Bidlisiw

Jongeren in situaties van kansarmoede en kwetsbaarheid in staat stellen te groeien tot actieve wereldburgers. Kwaliteitsvolle leeromgevingen.
14

11.11.11 – Actie

Marijke Claes

Tegen kimaatonrecht Diverse gebieden die lijden aan klimaatcrisis. 11.11.11 wil komen tot een duurzame wereld met kansen voor iedereen. Als koepel werken we aan duurzame verandering.
15

NGO Eight

Harry Van der Vught

Eight support, financiële hulp zonder voorwaarden. Uganda - Kasanga Eight financiert het basisinkomen in dorpen met grote financiële armoede en weinig perspectief op verbetering.
16

Vzw studiecentrum voor Kongolo

Leon Alders

Realisatie van een studiecentrum voor de jongeren van Kongolo met bijhorende bibliotheek, zonnepanelen en batterij. Congo, Kongolo. Realisatie wordt gespreid over 2 jaren uitgevoerd. Doel is studiekansen te bevorderen, persoonlijkheidsvorming, maatschappelijk engagement en verantwoordelijkheidszin.

Gesteunde projecten 2022

In 2022 konden 14 unieke organisaties rekenen op de steun van Gemeente Pelt. De projecten zijn actief in verschillende continenten van de wereld en ondersteunen lokale bevolkingen op vlak van educatie, gezondheid, voeding, landbouw en handel/economie. Het totaalbedrag lag op 42.500* euro (*bedrag varieert jaarlijks), gelijk verdeeld onder onderstaande projecten/organisaties. 

Tabel gesteunde projecten/organisaties 2022

  Organisatie Identificatie project Locatie en partners Werking en doelgroep
1 Broederlijk Delen (NGO) lokale werkgroep Pelt

Erik Pinxten

Promotie van de moderne bijenteelt en de agro-ecologie Senegal, Jeunesse Et Developpement (JED) Sensibilisering en vorming rond biologische en ecologische bijenteelt
2 Build my home missie Filipijnen

Ginalyn Sarabia

Onderwijs voor de meest kwetsbare kinderen  Filipijnen, Tukuran, General Santos City en Bohol. Ondersteuning van de armste bevolking door toegang tot onderwijs te verschaffen.
3 Child Help vzw

Zjuul Devens

Primaire preventie van Spina Bifida & Hydrocefalie-handicaps, behandeling, zorg, onderwijs, werkgelegenheid en bewustwording creëren. House of Hope Nairobi Kenia – Shak Nairobi Kwaliteit van leven voor alle kinderen en volwassenen met Spina Bifida & Hydrocefalie en hun families in de regio te verbeteren.
4 Nieuwe Families / Focolare

Philip Gutschoven

Financiële steun aan medisch centrum voor de aankoop van elektrische beveiligingsapparatuur en desktopcomputers. Kinshasa, Congo. Medisch centrum MOYI mwa NTONGO Het medisch centrum heeft grote nood aan medicatie, verzorgingsmaterialen en medische apparatuur.
5 Leetulor vzw Gammol

Mien Vaes

Wondverzorging met zalf op basis van lokaal gemaakte ingrediënten (honing en vaseline). Gambia West Afrika: Sanyang Village, Gunjur Kunkajang, Mahmuda, Bajeran, Dimbaya, Jambur, New Yundum, ism Gambia Red Cross: Kitty, Sibanor, Kalagi Educatie en samenwerking met lokale wond-zorgkundigen met oog op verdere verzelfstandiging.
6 Lobi Su

Charlotte Looymans

School, met internaat Suriname, Paramaribo – Zuid-Amerika. Kennedystichting In Suriname worden kinderen met een auditieve beperking verstoten door familie en aan de kant geschoven door de maatschappij. Kennedystichting biedt onderwijs en een internaat voor een lokale achtergestelde doelgroep van kinderen en jongeren.
7 Missiecomité Lindel-Hoeven

Gerard Hendriks

Voedselpakketten  Congo, Kinshasa. Door voedingsmiddelen te voorzien voor mensen in het Saint-Joseph ziekenhuis, wordt behandeling mogelijk voor de meest behoeftige zieken.
8 Overpelt Fabriek Missie Animatie

Anna Wilms

Opleiding en vervolgopleiding in ‘snit en naad’ om vrouwen te ondersteunen in eigen inkomen te kunnen vergaren. Congo, Goma. Aecom: vereniging uit initiatief gemeenschapseconomie binnen de Focolarebeweging. Opleiding aan moeders in kwetsbare situatie (ontheemden, vluchtelingen)
9 Opus III

Marc Desiron

Fun and Child school IV, 4 lagere scholen, een middelbare school en één technische school. Jaipur, Rajasthan, India. Hasanpura Home, Drydan social welfare society. Educatie en sociale ontwikkeling voor lagereschoolkinderen uit sloppenwijken van Hasanpura, Rajasthan India
10 Oxfam Wereldwinkel

Marijke Claes en Jef Kuppens

Ondersteuning van MUUNGANO koffiecoöperatie  Kivustreek, Congo. De koffiecoöperatie Muungano met ongeveer 4200 / 4500 leden wordt ondersteund om nog meer exportwaardige koffie te produceren en zo een meerwaarde te creeren die toelaat de agro-ecologische methode naar 300 ‘extra boeren’ te financieren.
11 Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Pelt

Erik Lombarts

Vluchtelingenkamp Nduta Tanzania.  Tanzania

In de zuidoostelijke regio van Afrika ontstonden grote vluchtelingenstromen als gevolg van extreme natuurrampen. Bemannen van gezondsheidsposten, eerstehulpopleidingen, bloedinzamelingen en voorzien in medicatie voor de meest kwetsbaren van het kamp.

12 Samenleven vzw

Melissa Stevens

Vissersboot voor 8 gezinnen Rapu-Rapu eiland, Filipijnen. Samenleven Belphil. Vissers onafhankelijk maken van anderen en laten samenwerken met andere vissers zodat ze een stabiel inkomen verschaffen
13 Steunfonds Filipijnen vzw

Leo Paesen

Empowerment van kansarme en kwetsbare jongeren in de provincie Cebu. Filipijnen, Zuid-oost Azië. Kiyo, Bidlisiw. Jongeren in situaties van kansarmoede en kwetsbaarheid in staat stellen te groeien tot actieve wereldburgers. Kwaliteitsvolle leeromgevingen.
14 11.11.11 – Actie Marijke Claes Tegen kimaatonrecht Diverse gebieden die lijden aan klimaatcrisis. 11.11.11 wil komen tot een duurzame wereld met kansen voor iedereen. Als koepel werken we aan duurzame verandering.

Gesteunde projecten 2021

In 2021 konden 15 unieke organisaties rekenen op de steun van Gemeente Pelt. De projecten zijn actief in verschillende continenten van de wereld en ondersteunen lokale bevolkingen op vlak van educatie, gezondheid, voeding, landbouw en handel/economie. Het totaalbedrag lag op 37.500* euro. (bedrag varieert jaarlijks)

Tabel gesteunde projecten/organisaties 2021

  Organisatie Identificatie project Locatie en partners Werking en doelgroep
1 Broederlijk delen (NGO), lokale werkgroep Overpelt, Erik Pinxten

De stem van jongeren in GAZA

Palestina, Theatre Day Productions Via culturele activiteiten krijgen jongeren en vrouwen kans trauma’s te verwerken.
2 Child Help vzw (4de pijler), Zjuul Devens Permacultuurboerderij aan Huis van de Hoop Kiton.go Tanzania, Mwanza, Kitongo Een project dat zich richt op sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling van gezinnen met een kind met spina bifida en hydrocephalus. Training in de zorg voor een kind met een handicap, gekoppeld aan kennismaking met duurzame landbouwtechnieken.
3 Nieuwe families / focolarebeweging, Philip Gutschoven Aecom vzw ondersteunt ‘Petite Flamme’, een sociaal project dat samenwerking opzette met Medisch centrum Moyi Mwa Ntongo, die op zijn beurt ondersteuning en coaching biedt voor startende economische activiteiten in de geest van gemeenschaps-economie Congo, Kinshasa, medisch centrum Moyi mwa Ntongo, Aecom Het medisch centrum heeft grote nood aan medicatie, verzorgingsmaterialen en medische apparatuur na de ramp in 2018.
4 Missie OFMA (Overpelt Fabriek Missie Animatie),

Anna Wilms

Project opleiding snit en naad (Foyer Social Muganga / Lac vert) voor vrouwen in Goma Congo, Goma

Aecom met AEC,

Opleidingen voor meest kwetsbare personen (ontheemden, vluchtelingen)
5 Samenleven vzw (4de pijler), Melissa Stevens Vissersboot in Biri, Filipijnen, Biri Northern Samar

Lokale partner: samenleven Belphil Biri die projecten opzet rond medisch materiaal, nusery farm en learningcenter voor kinderen.

Aankoop en onderhoud van vissersboot voor gemeenschap in Biri, een klein eiland in het noorden van Samar
6 Steunfonds Filipijnen Overpelt vzw (4de pijler) Promotie van kinderrechten in de Cordillera regio Filipijnen, lokaal partnerschap met www.kiyo-ngo.be ondersteunt mee een training en educatie centrum voor jongeren. Bouwen aan maatschappelijk draagvlak voor kinderrechten met focus op empowerment en beleidsbeïnvloeding. Ondersteuning en samenwerking om economische activiteiten op te zetten.
7 Lobi su, Charlotte Looymans Ondersteuning (hygiëne, vrijetijdsbesteding) bijzonder onderwijs voor lokaal achtergestelde kinderen. Suriname, Paramaribo

de Kennedy-Stichting

Kinderen tussen 6 en 25 jaar met een auditieve beperking die schoollopen in Kennedy stichting (school en internaat).
8 Rode Kruis Vlaanderen – afdeling PELT, Erik Lombarts Hygiëne promotie in Rwanda District Karongi, Rwanda, Afrika.

www.rwandaredcross.org

Placide Mutangana, RRCS / water and sanitation coordinator

13 interventies gericht op toegang tot drinkbaar water, toiletinfrastructuur en hygiëne promotie.
9 Build my home missie Filipijnen, Ginalyn Sarabia Onderwijs voor de armsten onder bevolking, door 1 kind/gezin toegang te geven tot onderwijs Filipijnen, Tukuran, General Santos City en Bohol Ondersteuning van de armste bevolking door toegang tot onderwijs te verschaffen.
10 Gambia vzw,

Lea Nouwen

Ondersteuning van onderwijs voor 300 kleuters, hygiëne en ecologie, dagelijkse warme maaltijd. Vzw Gambia is actief in Bulock, Gambia De lokale noden zijn erg hoog op vlak van voeding en hygiëne. De dagelijkse maaltijd betekent dat kinderen aan onderwijs kunnen deelnemen.
11 Leetulor vzw GamMOL,

Mien Vaes

Wondverzorging met zalf op basis van lokaal gemaakte ingrediënten (honing en vaseline). www.gammol.be is actief in

Sanyang Village in Gambia, West-Afrika. In de projectdorpen Sanyang Village, Gunjur Kunkujang, Mahmuda, Bajeran, Dimbaya, Jambur, New Yundum

Samenwerking met Gambia Red Cross society wordt gezocht

Educatie en samenwerking zorgt voor een steeds verdere verzelfstandiging van dit project.
12 Oxfam Wereldwinkel nationaal, wereldwinkels Overpelt en Neerpelt

Marijke Claes en Jef Kuppens

Ondersteuning en versterking van koffiecoöperatie Muungano in Kivu
Congo, Kivu-streek ism Oxfam Fair Trade, Oxfam wereldwinkels, Verhogen van de productiviteit en socio-economische ontwikkeling, inzet op agro-ecologische teelttechnieken.
13 Missiecomité Lindelhoeven, Gerard Hendriks Ziekenhuis Saint-Joseph draagt zorg d.m.v. basisbehoeften voor zieken, sociaal en financieel zwakkeren. Kinshasa, Congo, Afrika Er wordt voorzien in voedselpakketten voor de meest behoeftige zieken in het ziekenhuis.
14 11.11.11 – actie 11.11.11 wil komen tot een duurzame wereld met kansen voor iedereen. Wereldwijd wordt ingezet om partnerorganisaties te ondersteunen die strijden voor een open, tolerante maatschappij en tegen ongelijkheid. In 2021 werd gewerkt onder de slogan ‘investeer mee in een betere wereld’. Als koepel van internationale solidariteit streeft 11.11.11 naar mondiale rechtvaardigheid.
15 Opus III,

Marc Desiron

Sinds 2021 lid van de mondiale raad Pelt

Een educatief ontwikkelingsproject dat inzet op 4 luiken: educatie, medische verzorging, sociaal en enonomisch Opus III, www.opusiii.be is actief in India, Jaipur, Hasanpura, Rajasthan. Opus III biedt educatie aan circa 1500 kansarme leerlingen in lagere, middelbare en technische scholen, beheren een dispensarium dat dagelijkse om en bij 50 consultaties telt. Zij bieden ondersteuning aan kleine lokale initiatieven, een zelfhulpgroep voor vrouwen, een boerderij-melk project. Verder ondersteunen zij lokale comités, zetten uitwisseling op en bieden gemeenschapsruimte aan in Opus III.

 

Reglement

Download het reglement over de projectsubsidies hier: Mondiale Raad - reglement projectsubsidies (003)

Aanvraag en evaluatie

Wil je dat gemeente Pelt jouw project dit jaar subsidieert? Vul dan het aanvraagdocument en in en bezorg het aan filip.sleurs@gemeentepelt.be.

;