Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak - aanvraag voorlopig rijbewijs

Voor het ophalen van een rijbewijs/internationaal reispaspoort moet je geen afspraak maken. Je kan deze komen afhalen tijdens de openingsuren.

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 5 maanden oefenen met uw voorlopig rijbewijs.

Voor voertuigen van categorie B kan je kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (M36). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, is het wel mogelijk om één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aan te vragen bij uw gemeente. Je moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

Als de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs (M36 of M18) is verlopen, moet je drie jaar wachten om opnieuw een voorlopig rijbewijs (M36 of M18) aan te vragen. In tussentijd kan je wel eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 (12 maanden geldig) aanvragen, maar enkel voor rijbewijs B en zolang uw theoretisch examen nog geldig is.

Voor voertuigen van andere categorieën geldt het voorlopig rijbewijs M3 (3 maanden geldig). Met dit document mag je op de openbare weg rijden ter voorbereiding op het praktisch examen.

Voor wie

Inwoners van Pelt

Voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider:
  Je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen vanaf 17 jaar. Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider:
  Je kunt het voorlopig rijbewijs aanvragen indien je 18 jaar bent en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je hiervan een bekwaamheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Voorwaarden voor de begeleider(s) op het voorlopig rijbewijs M36

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument of verblijfsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Let op: Wanneer je vanaf 1 maart 2024 start met een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan moeten de begeleiders ook een vormingsmoment volgen. Meer info op: Vormingsmoment voor begeleiders.

Goed om weten

 • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur.
 • Andere passagiers mag je niet meenemen.
 • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar je gemeentebestuur als je een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Indien je een rijbewijs aanvraagt zonder begeleider mag je 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn in België en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
 • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
 • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
 • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Je mag geen andere passagiers meenemen.

Indien je een voorlopig rijbewijs aanvraagt voor 12 maanden met minstens 1 begeleider en maximum 2 begeleiders:

Vanaf 1 februari 2019 kan je een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig. Volgende voorwaarden moeten in acht worden genomen:

 • Je vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig is en je zit in de wachttijd van 3 jaar;
 • Je theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn - als dat niet zo is, dan moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen;
 • Je moet 6 uur rijschool hebben gevolgd - deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van uw vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig;
  op het voorlopig rijbewijs M12 moet minstens één begeleider worden vermeld.
 • Je begeleider(s) is ingeschreven in België en houder en drager van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Wat moet ik doen?

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de burgerbalie. Hiervoor moet je een afspraak maken. Je ondertekent het aanvraagformulier dat je krijgt bij het examencentrum op de voorziene plaatsen.

Voor een voorlopig rijbewijs met begeleider vul je de gegevens van één of twee begeleiders in. Deze begeleiders dienen het formulier te ondertekenen.

Je kunt je voorlopig rijbewijs (M36, M18 & M12) ook online aanvragen via 'BelDrive' met je elektronische identiteitskaart, verblijfskaart of Itsme. 

Kostprijs

€ 20

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort
 • Als de foto die op jouw elektronische identiteitskaart of verblijfsvergunning staat gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden voor je rijbewijs, anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond nodig, zie voorwaarden.
 • Het aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen (model 36).
 • Het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20 uur rijles alleen te oefenen (model 18).
 • Eventueel een rijgeschiktheidsattest groep 1 of 2.
;