Elektronische vreemdelingenkaart (EVK): voor alle NIET-BELGEN

De elektronische vreemdelingenkaart (EVK-kaart) is een bewijs dat je als niet-Belg, correct bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. U zal dus eerst een inschrijvingsprocedure moet doorlopen alvorens u een EVK-kaart kan aanvragen. 

Voor de inschrijvingsprocedure te starten maakt u een afspraak bij de vreemdelingendienst via vreemdelingen@gemeentepelt.be

De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zowel EU- als niet EU-onderdanen moeten altijd in het bezit zijn van hun identiteitskaart van hun land van oorsprong of van een paspoort.

Voor wie

EU-burgers en niet-EU-burgers.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 14 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K kaart (vroeger C kaart): verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische L kaart (vroeger D kaart): verblijfsvergunning voor EU-langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (vroeger E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (vroeger E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
 • elektronische I kaart: verblijfskaart voor ‘Intra-Corporate Transferees’
 • elektronische J kaart: verblijfskaart voor mobiele ‘Intra-Corporate Transferees’ in het kader van lange termijn mobiliteit
 • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische M kaart met vermelding duurzaam verblijf: duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
 • elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Wat moet ik doen?

FASE 1: AANVRAGEN

Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de vreemdelingenbalie. Hiervoor maak je een afspraak. 

Je moet je persoonlijk aanmelden voor de aanvraag omdat we je vingerafdrukken en je handtekening moeten registreren.

FASE 2: AFHALEN

Een tweetal weken na je aanvraag ontvang je per post een pin- en pukcode, waarmee je de kaart kan afhalen bij de burgerbalie. Ook hiervoor heb je een afspraak nodig.

Ook voor het afhalen dien je je persoonlijk aan te melden. We moeten opnieuw je vingerafdrukken nemen om je identiteit te controleren.

Kostprijs

Normale procedure:

 • EU , F , M , N (+) : € 19,10
 • A, B, K , H , L : € 19,60

Kinderen -12 jaar:

 • EU , F , M , N (+) : € 7,70
 • A, B, K , H , L : € 10,70

Spoedprocedure:

 • 1 werkdag: € 116,50

Spoedprocedure: -12 jaar:

 • EU , F , M , N (+) : € 105
 • A, B, K , H , L : € 116,50

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag:

 • je oproepingsbrief;
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart werden vermeld 
 • je huidige EVK-kaart of verblijfsdocument
  of: indien je deze kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, dien je eerst een bewijs van aangifte van verlies of diefstal (bijlage 12) bij de politie aan te vragen.
  of: indien de huidige kaart beschadigd is, altijd de beschadigde kaart (of stukken) meebrengen;
 • een geldig identiteitsbewijs (nationaal paspoort of identiteitskaart land van herkomst) om je identiteit te bewijzen.

Bij afhalen:

 • je oude EVK-kaart of verblijfsdocument;
 • de kennisgeving met daarin de pin- en pukcode die je per post ontving.
;