Laatste wilsbeschikking euthanasie

Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bv. in een comateuze toestand). Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voor wie

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Wat moet ik doen?

  • Vul het aangifteformulier duidelijk leesbaar in ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden (één getuige mag dus geen familielid zijn);
  • Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook zij moeten het formulier invullen en ondertekenen;
  • Je maakt een afspraak bij de Burgerbalie en brengt het aangifteformulier mee;
  • Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op (of maak kopies), zodat bij overlijden de betrokkenen (naasten en behandeld artsen) gemakkelijk toegang krijgen tot het document.

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Regelgeving

Je kan je wilsverklaring op ieder moment herzien of intrekken. De verklaring is vanaf 2 april 2020 geldig voor onbeperkte duur. Alle registraties die dus voor deze datum werden gedaan hebben nog steeds een vervaldatum. Indien je dus een wilsverklaring hebt van voor 2 april 2020 en je wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig. Deze is dan wel geldig voor onbeperkte duur.

Wat meebrengen?

Als je een exemplaar van de wilsverklaing wil laten registreren bij de Burgerbalie, heb je volgende documenten nodig:

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring;
  • Identiteitskaart of verblijfsdocument van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt;
  • Kopie identiteitskaarten of verblijfsdocumenten van de getuigen.

Bij een vernieuwing van een euthanasie-aanvraag kan je geen kopie van de vorige aanvraag gebruiken. Je zorgt in dat geval voor een nieuw en origineel formulier.

;