Echtscheiding

Een echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk van twee echtgenoten.

Er bestaan twee manieren om te scheiden: 

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Dit wil zeggen dat men een overeenkomst opmaakt voor een bemiddelaar: een advocaat of notaris. Deze overeenkomst wordt dan, samen met een verzoekschrift, voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg. 
  • Als men er niet in slaagt om een onderlinge overeenkomst op te maken dan volgt men de procedure echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Hiervoor neemt men contact op met een advocaat.

De echtscheidingsprocedure wordt opgestart via een verzoekschrift aan de rechtbank.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie over scheidingen richt je je best tot een advocaat, een juridisch raadgever of de rechtbank.

Wanneer de echtscheiding is uitgesproken en er geen beroep meer mogelijk is, dan stuurt de rechtbank het vonnis naar de burgerlijke stand van de plaats van een van beide partners.

Wanneer het gaat over de ontbinding van een huwelijk voltrokken in het buitenland, komt het vonnis toe bij de burgerlijke stand in Brussel waar het binnen de 30 dagen overgeschreven wordt in het register van de burgerlijke stand. Vanaf de datum van overschrijving is de echtscheiding definitief.

Voor de overschrijving van het vonnis hoef je dus niet zelf naar de dienst burgerlijke stand te komen.

Wens je een afschrift van de echtscheidingsakte, dan kan je die aanvragen bij je gemeente van woonplaats:

;