Afschrift echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte bevat alle gegevens omtrent een echtscheiding.

Voorwaarden

Een echtscheidingsakte kan afgeleverd worden aan de personen waarvan de akte in België geregistreerd is of indien de buitenlandse akte werd overgeschreven.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de echtscheidingsakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart (EVK).  
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud: foto of kopie van identiteitskaart of vreemdelingenkaart, adres en telefoonnummer.
  • via 'Mijn burgerprofiel'

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

gratis