Afschrift echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte bevat alle gegevens omtrent een echtscheiding.

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank.  De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Voor wie

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de betrokkenen (jezelf en jouw ex-partner)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • je erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel

Voorwaarden

Een echtscheidingsakte kan afgeleverd worden aan de personen waarvan de akte in België geregistreerd is of indien de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de echtscheidingsakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische verblijfskaart  
  • 'Mijn burgerprofiel'

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 31 maart 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Als je het document zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort

Als je het document voor iemand anders vraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort
  • je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort
;