Project 'Agter de Heuf'

Update 1 maart 2024: heel het binnengebied is open

De tweede fase van de inrichting van de publieke ruimte in het project ‘Agter De Heuf’ is volledig open. Dat is net geen tien maanden na aanvang van de werken. Op enkele details na zijn de werken afgerond. De fontein, de centrale plek in het nieuwe gebied, zal later in werking gezet worden. Ook de heraanleg van winkelwandelstraat De Heuf maakte deel uit van de werken. De geplande groene, autoluwe schakel tussen de Ringlaan en de Oude Markt krijgt steeds meer vorm.

‘Agter de Heuf’ is een project waarin wonen, zorg en handel samengaan en waarin verschillende vormen van wonen onderdak vinden: van starterswoningen over luxeappartementen tot sociale woningen en zorgwoningen. Dit alles komt te liggen in een autoluwe, groene publieke ruimte.

Hieronder kan je de stand van zaken in de realisatie van dit project volgen. Regelmatig zullen er updates gepubliceerd worden.

Vanaf 13 september: geen doorgaand verkeer in de Dorpsstraat

Vanaf 13 september wordt de nieuwe riolering in De Heuf aangesloten op die van de Dorpsstraat. Daarvoor moet de Dorpsstraat onderbroken worden. Nadat de riolering is aangesloten, wordt de weg onmiddellijk hersteld. Meteen worden ook de boordstenen in de Dorpsstraat ter hoogte van de Oude Markt vervangen. Volgens de planning van de aannemer is deze fase omstreeks half oktober afgerond.

Zolang is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Dorpsstraat. De omleiding gaat via de Ringlaan. Voetgangers kunnen meestal passeren. De aannemer zorgt er ook voor dat de handelszaken en woningen in De Heuf bereikbaar blijven via de Dorpsstraat. Komende van de rotonde Dorpsstraat-Ringlaan kan het verkeer ter hoogte van het gemeentehuis nog naar rechts richting Oude Markt. De parkeerplaatsen en handelaars daar blijven zo met de auto bereikbaar.

De bushaltes van De Lijn zijn verplaatst naar het Hoppinpunt aan het ziekenhuis. Vanaf de huidige haltes in de Dorpsstraat zijn deze te voet en met de fiets het best bereikbaar via de doorgang tussen Totch en Servilex. De route wordt aangegeven. Opgepast: voetgangers en fietsers moeten de tunnel onder de Ringlaan nemen om naar de bushalte of het ziekenhuis te gaan. De rotonde op de Ringlaan aan het ziekenhuis is verboden voor voetgangers en fietsers.

Wanneer deze fase is afgerond, zijn de werken meteen ook op een keerpunt. De nadruk ligt vanaf dan op de aanleg van de nieuwe wegen en pleinen. Zonder tegenvallers is het nieuwe binnengebied begin december klaar.

September: rioleringswerken in winkelwandelstraat De Heuf

Vanaf maandag 4 september wordt de riolering heraangelegd in winkelwandelstraat De Heuf. Er zal dan een maand lang geen doorgang zijn van parking De Heuf naar de handelaars en bewoners in de Heuf. Die zijn dan enkel bereikbaar via de Dorpsstraat.

Omwille van de rioleringswerken moet de tijdelijke doorgang langs de gevels van warenhuis Peltri worden verwijderd. Fietsers en voetgangers die van parking De Heuf naar de Dorpsstraat of omgekeerd willen, volgen de omleiding Burg. Missottenstraat-Burg. Van Lindtstraat-Houtmolenstraat-Dorpsstraat.

Alternatieven voor lang parkeren in de buurt zijn parking Nieuwe Markt op 4 minuten wandelen en parking Kerk (Jeugdlaan) op 5 minuten wandelen (zie plannetje onderaan)).

Na de rioleringswerken, vanaf begin oktober, zal er na de werkuren in de werfzone – dat is vanaf omstreeks 16.00 uur - en tijdens de weekends terug een doorgang zijn van de parking naar de handelszaken en woningen in De Heuf.

Hervatting werken na bouwverlof 2023

Private partner

De private partner werkt fase 2 af: Heuven 3 en 4 en de kelder met ondergrondse garage (-1).

Gemeente

De aannemer is van Turnhout en hij volgt dus het Antwerpse bouwverlof . De werken hervatten daarom op dinsdag 1 augustus.
Tot nu toe verlopen de werken voorspoedig. Hopelijk blijft dat zo en kunnen ze zoals
gepland tegen februari 2024 afgerond zijn.

Werken in De Heuf na het bouwverlof

Het belangrijkste nieuws is dat na het bouwverlof op dinsdag 1 augustus de
aannemer onmiddellijk begint met de opbraak van winkelwandelstraat De Heuf. De planning van deze werken vind je hieronder (zone groen).

Tijdens de werken in De Heuf blijven de handelszaken te voet bereikbaar. Er komt
daartoe een pad aan de kant van de Peltri, met doorsteken naar de ingangen van
handelszaken en woningen. Er zal op deze manier ook steeds een verbinding voor
voetgangers blijven tussen de Dorpsstraat en parking De Heuf.

Zone rood: de zone rond het nieuwe gebouw, aansluitend op de reeds aangelegde
binnentuin.

 • Betonpaden in augustus
 • Kasseien eind augustus
 • Afwerking eind november

Zone oranje: de weg vanaf de Dorpsstraat naar de achterliggende garageboxen en
achteruitgangen

 • Klinkerwerken in augustus
 • Klaar eind augustus

Zone blauw: de zone aan de parking voor de Peltri

 • Riolering klaar
 • Tijdelijke verharding met steenslag
 • Doorgang met rijplaten voor de winkelkarren
 • Herstel asfalt in augustus of september

Zone groen: winkelwandelstraat De Heuf

 • Opbraak begin augustus, na het bouwverlof
 • Aanpassingen nutsleidingen in augustus
 • Riolering in september
 • Wegenis in oktober en november
 • Einde werken in december

Zone grijs: het pad vanaf de Dorpsstraat tegenover TIO


Zie kleine tekening uiterst rechts. De aannemer zoekt nog naar een manier om het werk
in dit smalle straatje uit te voeren. Waarschijnlijk wordt het een volledige onderboring. 

Als alles goed gaat, is deze tweede fase klaar in februari 2024.

Handelszaken toegankelijk

De handelszaken, die voor het merendeel in De Heuf zijn gevestigd, zullen te voet steeds toegankelijk blijven. Autoverkeer zal niet meer mogelijk binnen de werfzone. Het gebied in- en uitrijden moet via de nieuwe aansluiting tussen de Ringlaan en de Drie Eikenweg/Achter de Heuf. Parking De Heuf blijft bereikbaar via de rotonde op de Ringlaan. 

;