Europees rijbewijs

Maak een afspraak - aanvraag/hernieuwing rijbewijs

Maak een afspraak - omruilen buitenlands rijbewijs

Maak een afspraak - rijbewijs hogere categorie of medische schifting

Na het aanvragen van het rijbewijs moet je geen afspraak maken om het rijbewijs af te halen. Je kan deze komen afhalen tijdens de openingsuren.

Een Europees Belgisch rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • Alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
 • De landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Het klassieke roze, papieren Europees Belgisch rijbewijs wordt geleidelijk aan vervangen door het eenvormige Europese Belgische model of Europees Belgisch rijbewijs.

Om verschillende redenen kan je nu al overschakelen naar het Europees bankkaartmodel:

 • Je lijkt totaal niet meer op de oude pasfoto;
 • Je rijbewijs is beschadigd of onleesbaar.

Het bankkaartmodel is verplicht tegen 2033.

Voor wie

Inwoners van Pelt.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding (MODEL 36) met een voorlopig rijbewijs (met 1 of 2 begeleider(s)) en/of een opleiding in een rijschool (MODEL 18). In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Wat moet ik doen?

STAP 1: AANVRAGEN

Je vraagt het Europese Belgisch rijbewijs aan bij de burgerbalie. Hiervoor moet je een afspraak maken.

STAP 2: AFHALEN

Om je rijbewijs af te halen, heb je geen afspraak nodig. Kom je rijbewijs afhalen tijdens de openingsuren.

Kostprijs

€ 20

Regelgeving

In de loop van dit jaar gaat de mogelijkheid zijn om je rijbewijs online aan te vragen via de website 'BelDrive".

Voorlopig kan enkel een 'voorlopig rijbewijs (M36, M18 & M12)' online aangevraagd worden, dit kan je met je elektronische identiteitskaart, verblijfskaart of Itsme doen.

Wat meebrengen?

Aanvraag van het eerste rijbewijs

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument;
 • Als de foto van uw elektronische kaart nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • Aanvraagformulier van het examencentrum;
 • Je voorlopig rijbewijs.

Omwisseling van het roze papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument;
 • Als de foto van uw elektronische kaart nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • Je huidig rijbewijs.

Hernieuwing van het rijbewijs (aangifte verlies of diefstal):

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument;
 • Als de foto van uw elektronische kaart nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • Het formulier attest van aangifte van verlies of diefstal - aanvraag om een hernieuwing van het rijbewijs, afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies.

Vernieuwing met medisch attest groep 1:

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument;
 • Als de foto van uw elektronische kaart nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • Je huidig rijbewijs;
 • Een rijgeschiktheidsattest groep 1 (voor de categorieën) afgeleverd door een erkende geneesheer of specialist;

Vernieuwing met medisch attest groep 2 of uitbreiding naar een hogere categorie:

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument;
 • Als de foto van uw elektronische kaart nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • Je huidig rijbewijs;
 • Een rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer) afgeleverd door een erkende instantie;
  voor uitbreiding naar een hogere categorie:
 • Het aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs.

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Europees Belgisch rijbewijs:

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument;
 • Als de foto van uw elektronische kaart nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • Je huidig buitenlands rijbewijs.

Bij niet-Europese rijbewijzen wordt er steeds gecontroleerd of het rijbewijs erkend is in België, dit verschilt van land tot land. Indien omwisseling mogelijk is, wordt het rijbewijs nadien eerst doorgestuurd naar Brussel voor een controle op echtheid.

;