Geboorteaangifte

Ieder kind dat wordt geboren, moet binnen een termijn van 15 dagen na de bevalling worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. De geboorteaangifte is wettelijk verplicht.

Voorwaarden

De geboorte moet plaatsgevonden hebben in Pelt.

Wat moet ik doen?

Je kan als vader of meemoeder het kind aangeven:

  • als je gehuwd bent met de moeder;
  • als je voor de geboorte het kind erkend hebt.

Als de vader of meemoeder het kind nog niet erkend heeft, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en partner samen aanwezig zijn.

Na de opmaak van de akte krijg je volgende documenten mee:

  • een attest voor de inschrijving bij het ziekenfonds;
  • een attest voor vaccinatie tegen polio;
  • drie uittreksels van de geboorteakte. 

Voor een geboorteaangifte moet je een afspraak maken op naam van je kind.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • Bij een thuisbevalling: het grote document met roze rand "model I" dat de vroedvrouw heeft ingevuld.
  • Indien je gehuwd bent en een huwelijksboekje hebt, mag je dit meebrengen.
  • Bij een eerstgeboren kindje waarvan minstens één van de ouders de Belgische nationaliteit heeft, de ingevulde en door beide ouders ondertekende naamsverklaring. Opgelet : naam slaat op de familienaam, deze moet bij een eerste kindje gekozen worden uit de namen van de ouders.
  • De identiteits- of verblijfsdocument van beide ouders.
;