Geboorteaangifte

Ieder kind dat wordt geboren, moet binnen een termijn van 15 dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. De geboorteaangifte is wettelijk verplicht.

Voorwaarden

De geboorte moet plaatsgevonden hebben in Pelt.

Wat moet ik doen?

Je kan als vader of meemoeder het kind aangeven:

 • als je gehuwd bent met de moeder;
 • als je voor de geboorte het kind erkend hebt.

Als de vader of meemoeder het kind nog niet erkend heeft, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en partner samen aanwezig zijn.

Na de opmaak van de akte krijg je volgende documenten mee:

 • een attest voor de aanvraag van het kraamgeld en de kinderbijslag;
 • een attest voor de inschrijving bij het ziekenfonds;
 • een attest voor vaccinatie tegen polio;
 • drie uittreksels van de geboorteakte. 

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

 • bij thuisbevalling : het grote document met roze rand "model I" dat de vroedvrouw heeft ingevuld.
 • Als je getrouwd bent het trouwboekje
 • Indien er een erkenning voor de geboorte gedaan is, de erkenningsakte.
 • Bij een eerstgeboren kindje waarvan minstens één van de ouders de Belgische nationaliteit heeft, de ingevulde en door beide ouders ondertekende naamverklaring. Opgelet: naam slaat op de familienaam, deze moet bij een eerste kindje gekozen worden uit de namen van de ouders.
 • De identiteitskaarten of paspoorten van beide ouders.