Registratie geslachtswijziging

Sinds 1 januari 2018 is de wet in werking die registratie geslachtswijziging mogelijk maakt. Dat gebeurt met een verklaring voor de ambtenaar van de gemeente of stad waar je ingeschreven bent.

Voor wie

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een geslachtswijziging:

 • Meerderjarige Belgen;
 • Ontvoogde minderjarige Belgen;
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger en een verklaring voorleggen afgeleverd door een kinder- en jeugdpsychiater waarin wordt verklaard dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit.
 • Meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • Ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • Niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun moeder, vader of wettelijke vertegenwoordiger en idem zoals bij de niet-ontvoogde minderjarige Belgen een verklaring van een kinder- en jeugdpsychiater voorleggen.

Voorwaarden

Om effectief een geslachtswijziging te laten registreren gelden volgende criteria:

 • De voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • De registratie geslachtswijziging is éénmalig en onomkeerbaar;
 • Minstens 16 jaar oud zijn.

Wat moet ik doen?

Verloop van de procedure:

 • Je legt een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in het gemeentehuis. Hiervoor moet je een afspraak maken.
 • Minstens 3 maanden en maximum 6 maanden daarna leg je een tweede verklaring af. Hiervoor moet je opnieuw een afspraak maken. Intussen vraagt de ambtenaar advies aan de Procureur des Konings.
 • Geeft de Procureur des Konings toelating dan zal de gemeente een akte registratie geslachtswijziging opmaken en zorgen voor de aanpassing van je geboorteakte als deze in België is opgesteld.  Is je geboorteakte in het buitenland opgesteld dan moet je zelf voor deze aanpassing zorgen. Je krijgt hiervoor het nodige document mee op het einde van de procedure.
 • Na de aanpassing van je geboorteakte zal er een nieuw rijksregisternummer aangemaakt worden waarna je een nieuw identiteitsbewijs, eventueel rijbewijs, paspoort, dient aan te vragen.  Ook eventueel werkgever, nutsbedrijven, ... moet je op de hoogte brengen van de wijziging.  

De juridische wijziging van het geslacht gaat in vanaf het moment van de inschrijving.

Dit betekent dat het nieuwe geslacht geldt vanaf heden en voor de toekomst, maar niet in het verleden. Deze zogenaamde 'ex nunc regeling' werd gekozen om rechtsonzekerheid te voorkomen en de persoons- en familierechtelijke verhoudingen die bestaan, te behouden.

Wat het ouderschap betreft, betekent dit dus het volgende: ben je de vader van een kind, blijf je ook na de registratie van je geslachtswijziging vader van dit kind, zelfs al ben je op dat moment juridisch van het vrouwelijke geslacht.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning.

;