Registratie geslachtswijziging

Als je de overtuiging hebt dat het geslacht, vermeld op jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om jouw geslachtsregistratie te wijzigen.

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in die geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger.  Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Voor wie

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een geslachtswijziging:

 • Meerderjarige Belgen;
 • Ontvoogde minderjarige Belgen;
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger en een verklaring voorleggen, afgeleverd door een kinder- en jeugdpsychiater waarin wordt verklaard dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit.
 • Meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;

Wat moet ik doen?

Verloop van de procedure:

 • Je legt een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.  Hiervoor moet je een afspraak maken.
 • Minimum 3 maanden en maximum 6 maanden daarna bevestig je je eerste verklaring.  Hiervoor moet je opnieuw een afspraak maken. Intussen vraagt de ambtenaar advies aan de Procureur des Konings.
 • Geeft de Procureur des Konings een gunstig advies, dan zal de dienst burgerlijke stand een akte registratie geslachtswijziging opmaken en zorgen voor de aanpassing van je geboorteakte als deze in België is opgesteld.  Is je geboorteakte in het buitenland opgesteld dan moet je zelf voor deze aanpassing zorgen. Je krijgt hiervoor het nodige document mee op het einde van de procedure.  
 • Na de aanpassing van je geboorteakte zal er een nieuw rijksregisternummer aangemaakt worden waarna je een nieuw identiteitsbewijs, eventueel rijbewijs, paspoort, dient aan te vragen.  Ook eventueel werkgever, nutsbedrijven, ... moet je op de hoogte brengen van de wijziging.  

De juridische wijziging van het geslacht gaat in vanaf het moment van de inschrijving van de geslachtswijziging.

Door deze aanpassing, zullen automatisch verschillende instanties jouw geslachtswijziging wijzigen, maar je zal ook zelf heel wat instanties moeten contacteren en administratie in orde moeten brengen.

Wat het ouderschap betreft, betekent dit dus het volgende: ben je de vader van een kind, blijf je ook na de registratie van je geslachtswijziging vader van dit kind, zelfs al ben je op dat moment juridisch van het vrouwelijke geslacht.

Kostprijs

Voor de aanvraag tot wijziging hoef je niet te betalen.  Je zal wel een nieuwe identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning moeten betalen alsook een nieuw rijbewijs indien je in het bezit bent hiervan.

Indien je andere officiële documenten moet vernieuwen na de wijziging van de geslachtsoperatie, zal je ook deze kosten moeten dragen.

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Uitzonderingen

Tot vandaag is de registratie van non-binaire personen via  een 'X' op de identiteitskaart nog onmogelijk in België.

Wat meebrengen?

Indien meerderjarig en ontvoogde minderjarige:

 • Identiteits- of verblijfsdocument.
 • Afschrift van je geboorteakte indien je niet in België geboren bent. *
 • Afschrift of uittreksel van de huwelijks- en/of echtscheidingsakte in dien je voorheen gehuwd en/of gescheiden bent in het buitenland. *

Indien niet-ontvoogde minderjarige (vanaf 16 jaar):

 • Identiteits- of verblijfsdocument van alle betrokkenen
 • Beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • Verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing in volle besef kan nemen.
 • Afschrift van je geboorteakte indien je niet in België geboren bent. *

* Indien nodig moeten deze documenten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

;