Registratie geslachtswijziging

Sinds 1 januari 2018 is de wet in werking die registratie geslachtswijziging mogelijk maakt. Dat gebeurt met een verklaring voor de ambtenaar van de gemeente of stad waar je ingeschreven bent.

Voorwaarden

Om effectief een geslachtswijziging te laten registreren gelden volgende criteria:

  • de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • de registratie geslachtswijziging is éénmalig en onomkeerbaar;
  • minstens 16 jaar oud zijn.

Wat moet ik doen?

Je doet je aanvraag bij de burgerbalie.

Verloop van de procedure:

  • Je legt een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Minstens 3 maanden en maximum 6 maanden daarna leg je een tweede verklaring af. Intussen vraagt de ambtenaar advies aan de Procureur des Konings.
  • Geeft de Procureur des Konings toelating dan zal de gemeente een akte registratie geslachtswijziging opmaken en zorgen voor de aanpassing van je geboorteakte als deze in België is opgesteld. Is je geboorteakte in het buitenland opgesteld dan moet je zelf voor deze aanpassing zorgen, je krijgt hiervoor het nodige document mee op het einde van de procedure.
  • Na de aanpassing van je geboorteakte zal er een nieuw rijksregisternummer aangemaakt worden waarna je een nieuw identiteitsbewijs, eventueel rijbewijs, paspoort, dient aan te vragen. Ook eventueel werkgever, nutsbedrijven, ... dien je op de hoogte te brengen van de wijziging. 

De juridische wijziging van het geslacht gaat in vanaf het moment van de inschrijving.

Dit betekent dat het nieuwe geslacht geldt vanaf heden en voor de toekomst, maar niet in het verleden. Deze zogenaamde 'ex nunc regeling' werd gekozen om rechtsonzekerheid te voorkomen en de persoons- en familierechtelijke verhoudingen die bestaan, te behouden.

Wat het ouderschap betreft, betekent dit dus het volgende: ben je de vader van een kind, blijf je ook na de registratie van je geslachtswijziging vader van dit kind, zelfs al ben je op dat moment juridisch van het vrouwelijke geslacht.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, paspoort of verblijfskaart