Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden, een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie blijft het echter raadzaam om het wettelijk samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

Voor wie

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende personen, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.

Het is niet nodig om op het moment van de verklaring al op hetzelfde adres te zijn ingeschreven. De adreswijziging kan samen met de verklaring van wettelijke samenwoonst in orde gebracht worden. 

Voorwaarden

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met die persoon deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

 • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • Niet gehuwd bent
 • Niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Wat moet ik doen?

Aanvraag wettelijke samenwoning

De verklaring moet schriftelijk gebeuren bij de burgerbalie, tegen ontvangstbewijs. Hiervoor moet je een afspraak maken. Omdat het geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen zal de burgerbalie een modelverklaring ter beschikking houden. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt.

Beëindiging wettelijke samenwoning

Er zijn verschillende mogelijkheden om een wettelijke samenwoning te beëindigen:

 • Door het huwelijk van één van de partners
 • Door het overlijden van één van de partners
 • Door onderlinge overeenstemming
 • Door éénzijdige verklaring van één van de partners (met deurwaardersexploot)

Hoe werkt een beëindiging van wettelijke samenwoning door onderlinge toestemming?

Om de wettelijke samenwoning stop te zetten met onderlinge toestemming moet er door beide partners een verklaring getekend worden, hiervoor maak je een afspraak

In deze verklaring staan volgende gegevens:

 • De vermelding dat de wettelijke samenwoning stopgezet wordt,
 • De datum van beëindiging,
 • De naam, de voornamen, de plaats en de datum van geboorte en de handtekening van beide partijen
 • De (nieuwe) woonplaats

Pas wanneer beide partners de verklaring ondertekend hebben voor de ambtenaar wordt de beëindiging geregistreerd in het rijksregister.

Eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoning

Bij eenzijdige beëindiging wordt de andere partij binnen de acht dagen op de hoogte gebracht van deze beëindiging. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een deurwaardersexploot. De persoon die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet hiervoor de kosten vooraf bij de deurwaarder betalen.

Voor de eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoonst maak je een afspraak.

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Artikelen 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, verblijfskaart of paspoort van beide partners.

;