Attest van wettelijke samenwoning

Dit document bevestigt dat twee personen hun wettelijke samenwoning hebben laten registreren.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • datum verklaring van wettelijke samenwoning
  • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voor wie

Personen die wettelijk samenwonen in Pelt.

 

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • jezelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest van wettelijke samenwoonst op volgende manieren opvragen:

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen?

Identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning.