Elektronische vreemdelingenkaart (EVK)

De elektronische vreemdelingenkaart is een bewijs dat je als buitenlander correct bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Deze kaart vervangt de papieren verblijfskaarten. Zo krijg je ook als niet-Belg toegang tot toepassingen van e-government en kan je documenten elektronisch ondertekenen.

De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zowel EU- als niet EU-onderdanen moeten altijd in het bezit zijn van hun identiteitskaart van hun land van oorsprong of van een paspoort.

Wat moet ik doen?

Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de burgerbalie.Twee tot drie weken na je aanvraag ontvang je per post een pin- en pukcode, waarmee je de kaart kan afhalen.

Kostprijs

Normale procedure:

 • E, E+, F en F+: 16 euro
 • A, B, C, D: 19,20 euro

Spoedprocedure:

 • 3 werkdagen: 84 euro
 • 2 werkdagen: 127,60 euro

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag:

 • de oproepingskaart;
 • recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart werden vermeld. Je laat deze pasfoto best maken bij een professionele fotograaf (bij voorkeur in België); hij is op de hoogte van de voorwaarden waaraan een pasfoto moet voldoen. Indien je foto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je ook geen verblijfskaart krijgen;
 • je huidige verblijfskaart
  of: indien je deze kwijt bent, af als de kaart vernietigd of gestolen is, dien je eerst een bewijs van aangifte van verlies of diefstal (bijlage 12) bij de politie aan te vragen.
  of: indien de huidige kaart beschadigd is, altijd de beschadigde kaart (of stukken) meebrengen;
 • een geldig identiteitsbewijs (nationaal paspoort of identiteitskaart land van herkomst ) om je identiteit te bewijzen.

Bij afhalen:

 • je oude verblijfskaart;
 • de uitnodiging, die je per post ontving, met daarin je pin- en pukcode.