Elektronische vreemdelingenkaart (EVK): voor alle NIET-BELGEN

De elektronische vreemdelingenkaart is een bewijs dat je als niet-Belg correct bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Deze kaart vervangt de papieren verblijfskaarten. Zo krijg je ook als niet-Belg toegang tot toepassingen van e-government en kan je documenten elektronisch ondertekenen.

De elektronische vreemdelingenkaart is geen identiteitskaart. Zowel EU- als niet EU-onderdanen moeten altijd in het bezit zijn van hun identiteitskaart van hun land van oorsprong of van een paspoort.

Voor wie

EU-burgers en niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de ICAO-normen.

Wat moet ik doen?

FASE 1: AANVRAGEN

Je kan je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de vreemdelingenbalie. Hiervoor maak je een afspraak. 

Je moet je persoonlijk aanmelden voor de aanvraag omdat we je vingerafdrukken moeten registreren.

FASE 2: AFHALEN

Twee tot vier weken na je aanvraag ontvang je per post een pin- en pukcode, waarmee je de kaart kan afhalen bij de burgerbalie. Ook hiervoor heb je een afspraak nodig.

Ook voor het afhalen dien je je persoonlijk aan te melden. We moeten opnieuw je vingerafdrukken nemen om je identiteit te controleren.

Kostprijs

Normale procedure:

 • EU , F , M , N (+)  :  € 16,70
 • A, B, K , H , L : € 17,20

Spoedprocedure:

 • 2 werkdagen: € 101,90

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag:

 • je oproepingskaart;
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart werden vermeld (in het gemeentehuis heb je ook de mogelijkheid om pasfoto's te maken, 6 pasfoto's voor 5 euro);
 • je huidige verblijfsdocument
  of: indien je deze kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, dien je eerst een bewijs van aangifte van verlies of diefstal (bijlage 12) bij de politie aan te vragen.
  of: indien de huidige kaart beschadigd is, altijd de beschadigde kaart (of stukken) meebrengen;
 • een geldig identiteitsbewijs (nationaal paspoort of identiteitskaart land van herkomst) om je identiteit te bewijzen.

Bij afhalen:

 • je oude verblijfskaart of verblijfsdocument;
 • de uitnodiging, die je per post ontving, met daarin je pin- en pukcode.