Laatste wilsbeschikking euthanasie

Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bv. in een comateuze toestand).

Wat moet ik doen?

  • Vul het aangifteformulier duidelijk leesbaar in ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden (één getuige mag dus geen familielid zijn).
  • Jijzelf en de getuigen, en in voorkomend geval de vertrouwenspersoon of -personen, ondertekenen het formulier.
  • Je brengt het aangifteformulier binnen bij de dienst burgerzaken.

 

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Je kan je wilsverklaring op ieder moment herzien of intrekken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig. 

Wat meebrengen?

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
  • Identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.
  • Kopie identiteitskaarten van de getuigen.

Bij een vernieuwing van een euthanasie-aanvraag kan je geen kopie van de vorige aanvraag gebruiken. Je zorgt in dat geval voor een nieuw en origineel formulier.