Europees rijbewijs

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Voor wie

Inwoners van Pelt.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding (MODEL 36) met een voorlopig rijbewijs (met 1 of 2 begeleider(s)) en/of een opleiding in een rijschool (MODEL 18). In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Wat moet ik doen?

STAP 1: AANVRAGEN

Je vraagt het Europese rijbewijs aan bij de burgerbalie. Hiervoor moet je een afspraak maken.

STAP 2: AFHALEN

Je rijbewijs afhalen kan je tijdens de openingsuren van de burgerbalie. Lukt het je niet tijdens de openingsuren, dan maak je een afspraak.

Kostprijs

€ 20

Wat meebrengen?

Aanvraag van het eerste rijbewijs

 • je identiteitskaart of verblijfskaart;
 • als de foto van uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • aanvraagformulier van het examencentrum;
 • je voorlopig rijbewijs.

Omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel

 • je identiteitskaart;
 • als de foto van uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • je huidig rijbewijs.

Duplicaat van het rijbewijs:

 • je identiteitskaart;
 • als de foto van uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • je huidig rijbewijs;
 • een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies.

Vernieuwing met medisch attest of uitbreiding naar een hogere categorie:

 • je identiteitskaart;
 • als de foto van uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • je huidig rijbewijs;
 • een rijgeschiktheidsattest (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer) afgeleverd door een erkende instantie;
 • voor uitbreiding naar een hogere categorie: het aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs. 

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs:

 • je identiteitskaart;
 • als de foto van uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan deze gebruikt worden anders heb je 1 recente pasfoto met lichte, egale achtergrond (*) nodig;
 • je huidig buitenlands rijbewijs.

Bij niet-Europese rijbewijzen wordt er steeds gecontroleerd of het rijbewijs erkend is in België, dit verschilt van land tot land. Indien omwisseling mogelijk is, wordt het rijbewijs nadien eerst doorgestuurd naar Brussel voor een controle op echtheid.

 (*) in het gemeentehuis heb je eventueel de mogelijkheid om pasfoto's te maken. Dit kost voor 6 pasfoto's 5 euro.