Adreswijziging

Als je verhuist, moet je dit binnen de 8 werkdagen aangeven bij de gemeente van je nieuwe woonplaats, ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist.

Voor wie

Iedereen die binnen of naar Pelt verhuist. Het volstaat dat één van de meerderjarige leden van het gezin de adreswijziging doorgeeft voor het hele gezin.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Wat moet ik doen?

STAP1:
Geef je adreswijziging aan ons door. Doe dit online of via mail naar balie@gemeentepelt.be

Gelieve volgende zaken in je mail op te nemen:

  • een kopie van je identiteitskaart of verblijfsdocument
  • namen van de gezinsleden: als er al iemand op het adres woont geef je ook door of je gaat samenwonen met die perso(o)n(en)
  • een kopie van jouw huurovereenkomst of overeenkomst van gas/telefoon/elektriciteit op het nieuwe adres
  • het oude adres en het nieuwe adres
  • telefoonnummer

 

STAP2:
Na de aangifte komt een wijkagent binnen de 15 dagen controleren of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.

STAP 3:

Vanaf 2 werkdagen na deze controle kan je een afspraak maken bij de burgerbalie om je identiteitskaart aan te laten passen. Denk er zeker aan je pincode mee te brengen.

De aanpassing van het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en) is niet langer verplicht.

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Bespaar jezelf alvast een hoop postzorgen. Met één enkel "Do My Move"-formulier, verkrijgbaar in elk postkantoor of online, zorgt bpost ervoor dat je briefwisseling meteen naar je nieuwe adres wordt doorgestuurd en dat je leveranciers (telecom, elektriciteit, gas ...) weten dat je verhuisd bent.

Wat meebrengen?

Bij iedere adreswijziging wordt de identiteitskaart en/of verblijfsdocument aangevuld. Daarom is het belangrijk dat je volgende documenten meebrengt: identiteitskaart of verblijfsdocument en eventueel die van de overige gezinsleden én de pincode van iedere kaart.

Meer info

Breng andere instanties ook op de hoogte van je adresverandering, vanaf het moment dat je identiteitskaart is aangepast.

Bespaar jezelf alvast een hoop postzorgen. Met één enkel "Do My Move"-formulier, verkrijgbaar in elk postkantoor of online, zorgt bpost ervoor dat uw briefwisseling meteen naar je nieuwe adres wordt doorgestuurd, dat uw leveranciers (telecom, elektriciteit, gas ...) weten dat je verhuisd bent.