Inzage openbaar onderzoek of omgevingsbeslissing

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning en een melding, kan er in bepaalde dossiers een openbaar onderzoek gehouden worden. Dit is een moment waarop iedereen het dossier kan komen bekijken en eventueel een bezwaar indienen of later in beroep gaan.

Hier vind je een overzicht terug van alle bekendmakingen

Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van een openbaar onderzoek of heb je een gele affiche zien hangen waar je vragen over hebt? Kom dan de plannen inkijken op onze dienst tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Wat moet ik doen?

Je kan een dossier steeds komen inkijken. Hiervoor heb je een afspraak nodig.

Maak een afspraak

Meer info

Het inplantingsplan, de toelichtende nota en terreinprofiel kan je ook online bekijken.