Inzage openbaar onderzoek of omgevingsbeslissing

Wil je langskomen bij de omgevingsbalie? Maak dan een afspraak via het nummer 011 94 94 79.

M
isschien is een bezoek aan onze dienst onnodig en kunnen we je de gevraagde info meteen mailen. Zo bespaar je heel wat tijd. Kunnen we je niet digitaal verder helpen, dan neemt een medewerker snel contact met je om een afspraak vast te leggen op een moment dat voor jou het beste past.

Maak een afspraak

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning en een melding, kan er in bepaalde dossiers een openbaar onderzoek gehouden worden. Dit is een moment waarop iedereen het dossier kan komen bekijken en eventueel een bezwaar kan indienen. 

Hier vind je een overzicht terug van alle bekendmakingen

Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van een openbaar onderzoek of heb je een gele affiche zien hangen waar je vragen over hebt? Kom dan de plannen inkijken op onze dienst tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Wat moet ik doen?

Om een dossier in te kijken, maak je een afspraak op het nummer 011 94 94 79. 

Misschien is een bezoek aan onze dienst onnodig en kunnen we je de gevraagde info meteen mailen. Zo bespaar je heel wat tijd. Kunnen we je niet digitaal verder helpen, dan neemt een medewerker snel contact met je om een afspraak vast te leggen op een moment dat voor jou het beste past.

Regelgeving

Het inplantingsplan, de toelichtende nota en terreinprofiel kan je ook online bekijken.

;