Inzage openbaar onderzoek of omgevingsbeslissing

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning en een melding, kan er in bepaalde dossiers een openbaar onderzoek gehouden worden. Dit is een moment waarop iedereen het dossier kan komen bekijken en eventueel een bezwaar indienen of later in beroep gaan.

Hier vind je een overzicht terug van alle bekendmakingen

Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van een openbaar onderzoek of heb je een gele affiche zien hangen waar je vragen over hebt? Kom dan de plannen inkijken op onze dienst tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Wat moet ik doen?

Je kan het dossier komen inkijken zonder uitleg van een medewerker tijdens de openingsuren. Hiervoor heb je geen afspraak nodig.

Wil je het dossier inkijken en vragen stellen aan de dossierbehandelaar? Dan maak je een afspraak.

Maak een afspraak

Meer info

Het inplantingsplan, de toelichtende nota en terreinprofiel kan je ook online bekijken.